Benoeming van ambassadeur VS is uitgesteld

WASHINGTON, 16 DEC. De benoeming van een nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag is uitgesteld.

Een republikeinse senator heeft de stemming over de benoeming van de zakenman uit Georgia, Terry Dornbush, verdaagd tot de volgende zitting. Die begint rond 25 januari volgend jaar. Op zijn vroegst zal de voltallige senaat begin februari over Dornbush stemmen. Dornbush was eind vorige maand met veertien stemmen tegen acht aanvaard door de senaatscommissie van Buitenlandse Zaken. Veel Republikeinen zijn tegen zijn benoeming omdat hij onder andere wegens zijn bijdragen aan de campagne van president Clinton en vice-president Gore is voorgedragen. Nederland zit al ruim twee jaar zonder Amerikaanse ambassadeur.