Banenverlies Euro-chemie naar 75.000

BRUSSEL, 16 DEC. De vooruitzichten voor de Westeuropese chemische industrie zijn volgend jaar, na een stevige achteruitgang in 1993, slecht. Dit zegt de organisatie van chemische fabrieken Cefic.

Op grond van de jongste ramingen verwacht deze organisatie dat de gezamenlijke produktie van Westeuropese chemiebedrijven dit jaar 1,4 procent afneemt. Het aantal werknemers verminderde met 4 procent, een verlies van 75.000 arbeidsplaatsen. Sinds 1990 is de werkgelegenheid met in totaal 160.000 afgenomen en volgend jaar verwacht Cefic opnieuw een reductie, met 50.000 werknemers. In Nederland liep het aantal banen in de chemie dit jaar met 6.000 terug.

De investeringen in de Westeuropese chemie zijn dit jaar, door de lage winstgevendheid en de slechte vooruitzichten, gedaald met 14 procent. De vooruitzichten op wat langere termijn blijven somber, zegt Cefic, door de slechte conjuncturele situatie in Europa, de opkomst van nieuwe concurrenten in de Derde wereld en door aanzienlijk betere redementen op investeringen in het Verre Oosten en de Verenigde Staten.

Na twee jaar van geringe economische groei verwacht Cefic dat het reële bruto nationaal produkt van de Westeuropese landen dit jaar met 0,6 procent afneemt. De consumptieve vraag vertoont geen groei en afnemers van chemische produkten verminderen nu hun voorraden. Het gemiddelde investeringsniveau is gedaald met 4,3 procent. De Westeuropese industrie heeft met een daling van omzetten van 3,5 procent meer te lijden dan de rest van de economie. Onder de grootste afnemers van chemische produkten krijgen de auto-industrie, de rubberverwerkende industrie, textielfabrieken en metaalbedrijven de hardste klappen.

Vooral de basischemie moet nu de prijs betalen voor de eerder in gang gezette overproduktie en de vorming van voorraden in 1992 en het eerste deel van dit jaar. Sinds juni nemen de voorraden weer af, maar de orderportefeuilles zijn nauwelijks hersteld van het dieptepunt van december 1992. Het vertrouwen van consumenten en afnemers blijft laag, constateert Cefic. Hoewel een verdere daling van het rentepeil voor kortlopende leningen mag worden verwacht, zal dit effect waarschijnlijk worden tenietgedaan door een stijgende belastingdruk. Door de sombere verwachtingen voor de werkgelegenheid, inkomens en bedrijfswinsten zullen consumenten eerder geneigd zijn tot grotere besparingen dan tot bestedingen.

Als gevolg van de aarzelende vraag en de overcapaciteit zijn de gemiddelde prijzen voor chemische produkten dit jaar gedaald met 0,3 procent en voor de basischemie met een 'veel hoger' cijfer. Dat is aanzienlijk minder dan in 1992 toen de prijzen met 1,3 procent daalden. Toch is er geen enkele indicatie dat het prijsniveau zich in 1994 zal herstellen. De stijging van de arbeidskosten per employee raamt Cefic voor dit jaar op 3 procent gemiddeld.