Amsterdam bouwt nieuwe wijk in IJmeer

AMSTERDAM, 16 DEC. Amsterdam gaat bijna twintigduizend woningen bouwen in het IJmeer, ten noordoosten van de stad. Dat blijkt uit een rapport dat de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam, Almere en Waterland, gisteren hebben gepresenteerd. De nieuwe wijk, die in het water wordt gebouwd, gaat Nieuw Oost heten.

Het IJmeer is zeventig vierkante kilometer groot en ligt ingeklemd tussen Amsterdam, Waterland, de Vechtstreek, Flevoland en het Markermeer. De bouw zal in twee fasen worden uitgevoerd. Fase één voorziet in achtduizend woningen ten oosten van het stadsdeel Zeeburg.

In de tweede fase worden nog eens tienduizend woningen gebouwd in het gebied tot en met de historische haven van Muiden. Voor de tweede fase is nog verder onderzoek nodig.

Het IJmeer zal in de toekomst niet meer toegankelijk zijn voor watersporters, omdat de kust van Waterland wordt opgehoogd. Zo wordt voorkomen dat vogels in de verdrukking komen door de bouw. Met deze maatregel wil de overheid tegemoet komen aan de klachten van milieu-organisaties.

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer vreest dat de bouw van de woningen in het IJmeer een vrijbrief is voor de andere gemeenten aan het IJsselmeer om elk hun eigen “minimarkerwaardje” te bouwen. Dat zei voorzitter N. Papineau Salm gisteren tijdens de overhandiging aan de Amsterdamse milieuwethouder R. Ten Have van een brochure, 'Red het IJmeer - Stop Nieuw Oost'. Papineau Salm noemde als voorbeeld het plan dat Enkhuizen deze week bekend maakte om duizend woningen op het Kooizand te bouwen.

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer stelt alternatieve bouwgebieden voor als Almere, de noordelijke en zuidelijke IJ-oevers. “Desnoods moet ruimte vrijkomen door bedrijven in het westelijk en noordelijk havengebied dichter bij elkaar te zetten”, aldus Papineau Salm gisteren.

Volgens wethouder Ten Have zijn al deze alternatieven reeds onderzocht en is het IJmeer de enige lokatie waar het gewenste aantal nieuwe woningen is te verwerkelijken. De woningen kosten de overheid ondanks het dure bouwklaar maken van de grond niet meer dan elders in de stad, zo stelt de wethouder. “Tussen de 24.000 en 34.000 gulden.” Dat kan omdat de grond - het water - al in het bezit is van de gemeente.

De stuurgroep ROM IJmeer die de plannen voor de wijk Nieuw Oost gisteren aannam, bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam, Almere en Waterland, drie ministeries, het gewest Gooi- en Vechtstreek en de Vereniging van Noordhollandse Waterschappen. Drie belangrijke keuzes zijn nog niet gemaakt: de aanwijzing van een nieuwe vuilstortlokatie, een plaats waar verontreinigd baggerslib kan worden gestort en de manier waarop de energiecentrale UNA koelwater moet lozen.