Werkloosheid stijgt snel in Rusland

MOSKOU, 15 DEC. In een onbedoelde demonstratie van wat economische hervormingen vooralsnog voor veel Russen betekenen heeft de beroemde Kirov-fabriek in St. Petersburg gisteren de produktie van tractoren gestaakt en vijfduizend werknemers met gedeeltelijk betaald verlof gestuurd.

De vorig jaar geprivatiseerde fabriek is in de problemen gekomen omdat de traditionele afnemers, landbouwbedrijven in Rusland en de voormalige Sovjet-republieken, de tractoren niet meer kunnen betalen. De landbouwers hebben geen geld omdat de regering de graanoogst van dit jaar nog niet heeft betaald, zo verklaarde een woordvoerder van het ministerie van landbouw gisteren. “De overheid is de boerderijen nog 600 miljard roebel schuldig, ongeveer eenderde van de waarde van het afgenomen graan”, zo erkende Jevgeni Tjoerin, vice-voorzitter van het staatsbureau dat graan inkoopt. “Er is gewoon niet genoeg geld in kas.”

De hervormingsgezinde regering voert onder leiding van vice-premier Jegor Gajdar een streng financieel beleid om de inflatie naar beneden te brengen. Sinds op 21 september het Russische parlement is ontbonden heeft dit beleid succes in die zin dat de inflatie van meer dan twintig procent per maand eerder dit jaar is teruggebracht naar minder dan vijftien procent in november.

Maar de strengere regels met betrekking tot de kredietverlening aan noodlijdende bedrijven leiden ertoe dat die bedrijven hun rekeningen niet meer kunnen betalen en daarmee andere bedrijven in moeilijkheden brengen. De onderlinge schulden tussen bedrijven vormen volgens waarnemers één van de belangrijkste problemen voor de Russische economie op dit moment.

Twee grote autoproducenten, ZiL en AZLK, hebben vorige maand een vierdaagse werkweek ingevoerd. Mijnwerkers in de noordelijke stad Vorkoeta gingen deze maand in staking omdat zij al drie maanden geen loon meer hadden ontvangen nadat de fabrieken waaraan zij hun kolen leverden, waren opgehouden hun rekeningen te betalen.

Volgens cijfers van de regering werken op dit moment in Rusland 4,7 miljoen Russen minder uren tegen minder loon. Vakbonden hanteren een cijfer van 15 miljoen. Vladimir Joedin, leider van de vakbond in de Kirov-fabriek, zei gisteren te hopen dat een nieuwe regering het strenge financiële beleid zou versoepelen. Bij de Kirov-fabriek werkten in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie 40.000 mensen, onder andere aan de produktie van turbines voor onderzeeërs. Nu nog iets meer dan de helft.