Verzekeringskamer vraagt steun bij sanering Vie d'Or

ROTTERDAM, 15 DEC. De Verzekeringskamer heeft de verzekeringsbranche gevraagd om financiële hulp bij het saneren van de levensverzekeraar Vie d'Or in Veldhoven. Vie d'Or heeft een tekort van ongeveer 80 miljoen gulden en is het onderwerp van justitieel onderzoek naar onoirbare praktijken die tot de ondergang hebben geleid.

“Ons verzoek om een bijdrage aan de verzekeringsbedrijfstak heeft geen enkele formele grond. Het gaat op basis van bescherming van de goede naam van de verzekeringsbranche, om het vertrouwen in de verzekeraars, waarbij alle verzekeraars belang hebben”, zegt drs. P.J.C. Keizer, lid van het bestuur van de Verzekeringskamer. De grote verliezers bij de ondergang van Vie d'or lijken op dit moment de 13.000 polishouders, die hun ingelegde gelden dreigen kwijt te raken.

Het verzoek van de Verzekeringskamer is volgens de toezichthouder van de verzekeringsbranche neergelegd bij het Verbond van Verzekeraars. Bij het Verbond, dat de belangen van de verzekeringsmaatschappijen behartigt, was daarover vanmiddag nog niets bekend. “Er is enkele weken geleden wel een oriënterend gesprek geweest met de Kamer, waarbij ons is gevraagd geen belemmeringen op te werpen als een verzekeraar belangstelling mocht hebben om de portefeuille van Vie d'Or over te nemen”, zegt een woordvoerder van het Verbond.

De vergunning van Vie d'Or is gisteren ingetrokken door de Verzekeringskamer, die ook een noodregeling heeft aangevraagd bij de rechtbank in Den Bosch. Binnen deze regeling, een soort faillissement, kan de toezichthouder van de Nederlandse verzekeraars de polissen van het bedrijf overdragen aan een andere, financieel krachtige verzekeraar. De Verzekeringskamer start binnenkort het overleg met enkele gegadigden over mogelijke overdracht van de verzekeringsportefeuille van Vie d'Or. Keizer: “Wie dat zijn, kan ik niet zeggen.” De formele reden van het intrekken van de vergunning is dat Vie d'Or niet in staat is gebleken de financiële positie op het wettelijk vereiste peil te brengen.