Tv-producenten 'sterren-shows' werken samen

ROTTERDAM, 15 DEC. De moedermaatschappij van Joop van den Ende Produkties uit Aalsmeer, JE Entertainment, de grootste TV-producent van Nederland, bespreekt zeer vergaande vormen van samenwerking met de nummer twee op de Nederlandse televisiemarkt, John de Mol Produkties.

Volgens bronnen in de markt willen de bedrijven onder andere gezamenlijk activiteiten in het buitenland ontplooien. Joop van den Ende en John de Mol wilden de berichten, die gisteren in omloop kwamen, ontkennen noch bevestigen. Vanmiddag hebben de bedrijven een gezamenlijke persconferentie gegeven. De televisieproducenten hebben een transactie aangemeld bij de fusiecommissie van de Sociaal Economische Raad (SER), aldus is uit betrouwbare bron vernomen. SER en ondernemingen wilden daar geen inlichtingen over verstrekken.

De beide tv- en filmproducenten hebben circa zeventig procent van de Nederlandse markt in handen. Van den Ende heeft bij voorbeeld Henny Huisman, Ron Brandsteeder, Jos Brink en André van Duin onder exclusief contract. John de Mol heeft Peter Jan Rens en Linda de Mol onder contract.

De derde partij op de Nederlandse markt is het Amsterdamse ID TV. Directeur-eigenaar Harry de Winter verwacht niet dat er veel op de Nederlandse markt zal veranderen, zelfs niet als beide bedrijven zouden komen tot een volledige fusie. “Volgens John gaat het vooral om een samenwerking op de internationale markt. Dan kunnen ze geld uitsparen op buitenlandse beurzen en dergelijke. Dat zal de markt niet beinvloeden.” ID TV is met een omzet 50 miljoen gulden en 60 medewerkers een middelgrote speler op de markt voor audiovisuele produkties.

Volgens een begin dit jaar verschenen onderzoek van McKinsey naar de Nederlandse audiovisuele markt, ingesteld in opdracht van de ministeries van EZ en WVC, zijn Joop van den Ende en John de Mol in 1992 doorgedrongen tot de top-5 van grootste onafhankelijke Europese producenten. Hun televisie-activiteiten leverden een jaaropbrengst van 120 respectievelijk 150 miljoen gulden op.

De beide producenten groeiden dankzij de Nederlandse publieke omroep, die in de jaren tachtig na een gestage zendtijduitbreiding het amusement steeds meer aan externe producenten overliet. Die groei werd nog eens gestimuleerd door de komst van RTL4 (voorheen Véronique) in 1989. Maar ook de Duitse zendtijd breidde zich met de komst van SAT1 en RTL-plus plotseling sterk uit.

Uit cijfers van McKinsey blijkt dat door Nederlandse producenten in 1990 nog voor minder dan 30 miljoen gulden in het buitenland werd afgezet. Over 1993 zijn de revenuen volgens de schatting van de onderzoekers meer dan vervijfvoudigd: 150 miljoen gulden, waarvan 85 procent afkomstig uit Duitsland.

De bonden zijn niet op de hoogte van de samenwerkingsplannen tussen De Mol en Van den Ende. De FNV Dienstenbond, de Kunstenbond FNV en de Dienstenbond CNV hebben gisteren onmiddellijk een klacht ingediend bij de SER-fusiecommissie omdat ze niets wisten van de plannen. De bonden hebben nauwelijks aanhang onder het personeel van de beide ondernemingen. De bedrijven van De Mol en Van den Ende, waar respectievelijk ongeveer twee- en driehonderd mensen in vaste dienst werken, hebben bovendien geen ondernemingsraad.

Volgens ingewijden is er interesse voor deze bedrijven van grote concerns zoals CLT, Bertelsmann en Berlusconi. Een aantal Nederlandse financiers heeft hierop gepreludeerd door belangen te nemen in de onderneming van Van den Ende. Een consortium van participatiemaatschappijen onder aanvoering van Alpinvest Holding en verder bestaande uit ABN Amro Participatie Maatschappij en de Nationale Investeringsbank (NIB) heeft een belang van 23,8 procent in JE Entertainment van Joop van den Ende. De investeerders hebben geen belang in het bedrijf van John de Mol.

JE Entertainment heeft naast de 300 vaste medewerkers een soortgelijk aantal onder (deel)contract. JE boekte in het eind juni geëindigde boekjaar naar eigen zeggen een omzet van 280 miljoen gulden en is 'is goed renderend'. JE maakt de meeste omzet met televisieprodukties. De grootste klant is RTL 4.