Steun Betuwelijn

ROTTERDAM, 15 DEC. Bovengrondse aanleg van de Betuwelijn volgens de huidige kabinetsplannen wordt behalve door de regeringspartijen ook gesteund door het GPV en de CD. Dit bleek gistermiddag bij de stemming over de moties die Kamerleden bij het debat op 22 november en 6 december hadden ingediend. De meeste moties van CDA en PvdA werden met algemene stemmen aanvaard. Moties van de oppositie die verdergaande maatregelen voorstelden om de overlast van de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar Duitsland te beperken, kregen alleen steun van VVD, D66, GroenLinks, SGP en RPF.