Somber beeld Amnesty van situatie in Kashmir

NEW DELHI, 15 DEC. Honderden mensen in de Indiase deelstaten Jammu & Kashmir en Punjab zijn de afgelopen jaren na hun arrestatie 'verdwenen'. Velen van hen zijn na martelingen in het geheim gedood. Dit meldt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een vandaag in Londen verschenen rapport.

Amnesty beticht de Indiase autoriteiten ervan de plegers van dit soort wandaden vrijwel niet te vervolgen: “Het gebruik van wettelijke rechtsmiddelen is aanhoudend tegengewerkt door functionarissen.” Indiase functionarissen spreken dit tegen en verwijzen naar enkele gevallen waarbij wel degelijk sancties werden opgelegd aan militairen of politie-agenten die de rechten van de mens hadden geschonden. Ook wijst New Delhi op het meedogenloze karakter van de guerrillastrijders in beide staten.

Zowel in Jammu & Kashmir als in Punjab is er al jaren een felle strijd gaande tussen Indiase veiligheidstroepen en guerrilla-organisaties die meer autonomie of afscheiding van India willen. In Punjab is de regering er - volgens velen mede dank zij de harde aanpak - in geslaagd de orde grotendeels te herstellen. In het bergachtige Kashmir is daarvan geen sprake.

Amnesty zegt te beschikken over de namen van 202 personen die sinds 1990 zijn 'verdwenen' en stelt: “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat ze gevangen zijn genomen door de veiligheidstroepen, die echter ontkennen dat ze dat hebben gedaan of omtrent hun lot iets weten.”

Amnesty, dat zelf van de Indiase regering geen toestemming kreeg om de betreffende gebieden te bezoeken omdat het in het verleden 'eenzijdige' rapporten zou hebben uitgebracht, schetst een somber beeld van de mensenrechtensituatie. Martelingen zijn aan de orde van de dag evenals verkrachtingen. Duizenden worden voor onbepaalde tijd in hechtenis genomen zonder dat er ooit een proces volgt.

Het rapport van Amnesty berust vooral op de uitspraken van derden. Buitenlandse journalisten die Kashmir vrij kunnen bezoeken bevestigen echter dat de rechten van de mens daar op grote schaal worden geschonden. In ziekenhuizen is het niet moeilijk slachtoffers te vinden die zwaar zijn gemarteld tijdens verhoren omdat ze werden verdacht van contacten met militante moslimstrijders. Artsen vertellen dat ze regelmatig zwaar toegetakelde jonge mannen moeten behandelen die door leger en paramilitaire troepen zijn ondervraagd. Lokale activisten voor de rechten van de mens maken melding van nog veel hogere aantallen doden in hechtenis dan Amnesty. Volgens dorpsbewoners worden mensen dikwijls doelbewust gedood, waarna het officieel heet dat ze toevallig in kruisvuur waren terechtgekomen.

In Punjab, waar praktijken als die in Kashmir tot vorig jaar eveneens gewoon waren, lijkt de toestand het laatste jaar iets verbeterd. De machtige politiechef van de deelstaat, K.P.S. Gill, is desondanks nog niet bereid om Amnesty vrij toegang te geven.