Oplossing van WW-conflict doorgeschoven

DEN HAAG, 15 DEC. De regeringsfracties CDA en PvdA hebben de oplossing van hun conflict over de WW naar het komend voorjaar doorgeschoven. Ze hopen dan meer inzicht te hebben in de financiële mee- en tegenvallers die zich in de sociale zekerheid voordoen.

Staatssecretaris Wallage (sociale zaken en werkgelegenheid) kondigde gisteren nieuwe maatregelen aan waardoor het werklozen moeilijker wordt gemaakt een WW-uitkering te krijgen. De PvdA-fractie stemde daarmee gisteren nog niet in, in tegenstelling tot de CDA-fractie die bovendien de mogelijkheid openhoudt dat ze verdere ingrepen zal vragen. De PvdA liet weten over de voorstellen van Wallage pas een oordeel te zullen geven “als komend voorjaar de uitwerking van de voorstellen en de financiële onderbouwing helder is”.

Wallage streeft ernaar nieuwe voorwaarden om een WW-uitkering te krijgen per 1 juli van het volgend jaar in te voeren. Eén maatregel waarvoor hij al eerder instemming van de Tweede Kamer kreeg, gaat 1 januari in. Werklozen moeten dan voldoen aan de eis dat ze van de afgelopen 39 weken 26 weken hebben gewerkt om voor een half jaar WW-uitkering in aanmerking te komen (nu 26 uit 52). De bedoeling is dat deze toegangsdrempel 1 juli verder wordt verhoogd: de voorwaarde wordt dan 39 uit 52 weken. Bovendien gaat, aldus Wallage's voorstel, dan voor een vervolguitkering de eis gelden dat de werkloze van de laatste vijf jaar in vier jaar ten minste 52 dagen heeft gewerkt.

Deze verdere aanscherping van de WW-voorwaarden was voor het kabinet noodzakelijk omdat eerdere maatregelen volgens nadere berekeningen van het ministerie van sociale zaken 362 miljoen gulden minder opbrachten dan geschat. Met zijn nieuwste maatregelen compenseert Wallage volgens zijn departement deze tegenvaller voor 230 miljoen. Nog niet genoeg dus, constateerde de CDA-fractie. Zij wil dat het te bezuinigen bedrag volledig wordt gehaald, het liefst in de WW, maar zonodig elders in de sociale zekerheid.

Wallage onderstreepte gisteren dat de cijfers die hij presenteerde nog steeds niet hard zijn. “Zekerheid heb je hoogstwaarschijnlijk in februari, in elk geval rond de zomer.” Dat het kabinet met de bezuinigingen op de WW nog steeds lager uitkomt dan eerder geraamd, erkende hij. “Dat hebben we zorgvuldig afgewogen. Je mag geen risico's nemen, maar bij een scherp oplopende werkloosheid moet je ook niet overdrijven. Je moet de mensen die in de WW komen niet de dupe laten worden.” Wallage zal op het gebied van de WW geen verdere voorstellen doen. Hij onderstreepte, net als de PvdA-fractie, dat de duur en de hoogte van de uitkeringen niet zijn aangetast.

De fractie van D66 uitte gisteren harde kritiek op de wijze waarop Wallage met de WW omgaat. “Dit is geknoei”, zei het Kamerlid Schimmel. “In een sfeer van paniek rolt de ene maatregel over de andere heen.”