Nieuwe titel voor 'echte' psycholoog

ROTTERDAM, 15 DEC. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wil een garantie voor de kwaliteit van de psycholoog. Het heeft daartoe vandaag de titel van 'psycholoog NIP' ingevoerd. Deze titel wordt voorbehouden aan leden van het instituut die na hun doctoraalexamen in de psychologie minstens driekwart jaar werkervaring hebben opgedaan en van wie de praktijkuitoefening door twee senior-leden positief is beoordeeld.

Tot deze maatregel heeft het NIP besloten omdat volgens de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vanaf 1 september de titel 'psycholoog' niet langer wettelijk is beschermd. De WHW legt alleen opleidingstitels dr., drs., ir. en mr. vast. Het NIP vreest voor misbruik van de titel 'psycholoog' door degenen die daarvoor niet voldoende zijn opgeleid. Dat is volgens het instituut vooral voor degenen die van de diensten van een psycholoog gebruik maken een serieuze bedreiging. Met name de geestelijke gezondheid van degenen die aankloppen bij een “beunhaas-psycholoog” kan worden aangetast. Het NIP bepleitte eerder al een aanvullende opleiding na het doctoraalexamen voor de psycholoog.

Titelbescherming is volgens het NIP noodzakelijk om de kwaliteit en vakbekwaamheid van beroepsbeoefenaars te kunnen garanderen. Daarom is nu de nieuwe, merkenrechtelijk beschermde titel bedacht. De titel 'psycholoog NIP' is als collectief dienstmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau.