MOSLIMGEMEENSCHAP

In 'Doodgewoon een strijd om de macht' (NRC Handelsblad, 6 december) beschrijft redacteur Bas Blokker de islamitische organisaties die elkaar, in naam van Allah, in de haren zouden vliegen. Enerzijds worden de moslims onder de 'kaftans' van een groep mensen gestopt, die geen a van b kunnen onderscheiden. Anderzijds gaat het artikel ervan uit dat er macht is waarom kan worden gestreden.

Met de beweringen van 'de moslimleiders' wordt de indruk gewekt alsof de moslimgemeenschappen een kudde vrome idioten vormen, die uitsluitend zijn te bereiken via de moskee. De Islamitische Raad Nederland zegt herhaaldelijk 90 procent van de moslimgemeenschappen te vertegenwoordigen. Een nuchtere beschouwing van de samenstelling van de Marokkaanse gemeenschap laat zien dat deze bewering geen grond heeft.

Volgens het CBS bestaat de Marokkaanse gemeenchap uit 74.497 vrouwen, die noch moskeebezoekers, noch -bestuurders kunnen zijn. De resterende 55,61 procent zijn 93.313 mannen. Uit eigen waarneming in enkele van de 118 Marokkaanse moskeeën blijkt dat de groep regelmatige moskeebezoekers doorgaans bestaat uit mannen van de eerste generatie die vaak werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Bekijken we die groep mannen, dan gaat het om zo'n 19 procent van de hele Marokkaanse gemeenschap.

Ik ontken niet dat ook de rest van de Marokkanen in Nederland moslim is, maar het grootste deel van die gemeenschap bezoekt zelden de moskee. Bovendien is een moskeebezoeker nog geen lid van een moskee-organisatie.

Het is de vraag of alle heisa over 'de macht' van de moskeeën gerechtvaardigd is. Politici, ambtenaren en journalisten hebben hieraan, bewust of onbewust, meegedaan. Niemand heeft zich afgevraagd om welke macht het ging. De enige verklaring is dat de macht van moskeeën door de meeste mensen 'as a matter of course' is genomen. En als de Marokkaanse vader naar de moskee gaat, dat je dan zijn vrouw en zijn kinderen als moskeebezoeker mag meetellen.

Met de uitspraken van Lubbers ten gunste van de Islamitische Raad Nederland, en de gunstige adviezen van sommige ambtenaren van Binnenlandse Zaken over 'de machtige Marokkaanse moskee-organisatie' UMMON, is een vreemde situatie ontstaan in de Marokkaanse gemeenschap. Een stormloop op de moskee. Zo is het streven van vele Marokkaanse mannen en vrouwen naar een civiele Marokkaanse gemeenschap onder zware druk komen te staan en wordt de Marokkaanse gemeenschap onnodig 'gefundamentaliseerd'.

    • A. El Madkouri