Kosten hotel-fiasco Aruba nog 18 miljoen

ROTTERDAM, 15 DEC. Minister Hirsch Ballin (Koninkrijkszaken) komt de Arubaanse regering tegemoet bij de verplichting tot financiële reserveringen in verband met de niet-afgebouwde hotels op het eiland. Aruba hoeft dit jaar niet langer 36 miljoen gulden te storten op een speciale rekening bij de Centrale Bank, maar slechts de helft. Dat schrijft Hirsch Ballin in een brief aan de Antilliaanse premier N. Oduber.

Eerder dit jaar heeft de Arubaanse minister van financiën 5 miljoen op de rekening gestort. De komende twee weken moet nog 13 miljoen op tafel komen.

De reserveringen zijn nodig omdat Aruba zich in de jaren '80 garant heeft gesteld voor het voltooien van de hotels, waarvan er vier niet werden afgebouwd omdat de Italiaanse aannemers voortijdig vertrokken. Nederland heeft bemiddeld bij het verstrekken van een lening van de Nationale Investeringsbank, met overheidsgarantie, om enkele van de hotels alsnog te voltooien en de overige gebouwen een andere bestemming te geven.

Omdat nu nog niet duidelijk is hoe hoog de uiteindelijke betalingsverplichtingen uitpakken, stelt Nederland zich soepeler op voor wat betreft de reservering. Maar Hirsch Ballin waarschuwt Oduber dat de schulden van 216 miljoen gulden voor de hotels ongewijzigd blijven en dat ook het risico dat de reservering te laag zal zijn, blijft bestaan.

Odubers voorstel dit risico af te dekken door aandelen in overheidsbedrijven in onderpand te geven, acht Hirsch Ballin “zeer wel bespreekbaar”. De minister gaat ervan uit dat, voordat financieringsmiddelen uit de Nederlandse lening beschikbaar worden gesteld, er overeenstemming bestaat over de hoogte van de jaarlijks door de Arubaanse regering te treffen begrotingsvoorzieningen en er geen achterstand bestaat ten opzichte van de geldende afspraken.