Kamer eens over keuringsdiensten

DEN HAAG, 15 DEC. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met het kabinetsvoorstel om de keuringsdiensten van de ministeries van WVC en LNV samen te voegen.

Dat bleek vanochtend tijdens een vergadering van de Tweede Kamer met de staatssecretarissen Simons (volksgezondheid) en Gabor (landbouw). De bewindslieden zegden op verzoek van de Kamer toe hun plannen op enkele punten te zullen aanpassen, onder meer waar het de samenstelling van het bestuur van de nieuwe privaatrechtelijke organisatie en het staatstoezicht betreft. Met het plan om de Keuringsdienst van Waren (ressorterend onder WVC) en de Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees (RVV, onderdeel van het ministerie van landbouw) samen te voegen volgt het kabinet het advies van een commissie geleid door oud-staatssecretaris Hendriks (volksgezondheid) en oud-landbouwtopambtenaar De Zeeuw.

Producenten- en consumentenorganisaties, de levensmiddelenhandel en de vakbonden bereikten gisteren overeenstemming over een alternatief plan. Zij willen dat er een overheidsinstelling wordt opgericht die zich bezighoudt met de controle op levensmiddelen. Een privaatrechtelijke instantie moet zich toeleggen op het verbeteren van de kwaliteit binnen de bedrijven.

Consumentenbond, verschillende produktschappen, het Centraal Bureau Levensmiddelen, de vleesgroothandel, de agrarische verwerkingsindustrie en de vakbonden FNV en CNV ondertekenden gisteren het alternatieve plan. Zij pleiten voor de oprichting van een overheidsdienst (Autoriteit Gezondheidsbescherming) waarin de Keuringsdienst van Waren wordt ondergebracht en dat deel van de RVV dat zich met toezicht en opsporing bezighoudt. WVC moet de leiding krijgen over deze dienst. Daarnaast moet er een Nederlands Kwaliteitsbureau Levensmiddelen (NKBL) komen, betaald door het bedrijfsleven, dat zich toelegt op het verbeteren van de kwaliteit in de voedselverwerkende industrie.