Het bezit van kennis zonder het vermogen tot ...

Het bezit van kennis zonder het vermogen tot kennisoverdracht is nutteloos.

C.A. Makkink, LU Wageningen

Zoals ieder genot bestaan ook culinaire geneugten voor een belangrijk deel uit het fantaseren en praten over gerechten die nimmer geconsumeerd zullen worden.

L. Bervoets, LU Wageningen

Een dubbelfunctie als tweede kamerlid én Europarlementariër is een ongewenste vorm van deeltijdarbeid in een periode van oplopende werkloosheid. (Volkskrant 16/02 en 16/03/93)

H. Heussen, LU Wageningen

De wetenschap is een gemeenschappelijk produkt van vele creatieve geesten, maar de enorme hoeveelheid kennis die door diezelfde wetenschap gegenereerd is vormt nu een hindernis voor creatieve geesten.

H.X. Lin, Technische Universiteit Delft