Foto: APELDOORN - In het Theehuis van Rijksmuseum ...

Foto: APELDOORN - In het Theehuis van Rijksmuseum Paleis Het Loo zijn van 14 december tot en met 30 januari uitheemse planten te zien, die door de Oranjes zijn verzameld.

De familie vergaart al drie eeuwen lang planten, die worden gehouden in niet voor het publiek toegankelijke kassen. Men kan nu een kijkje nemen in de speciaal ingerichte 'wintertuin'. Er zijn zelfs bloem- en vruchtdragende planten te bewonderen. De beide Willem de Derdes, de koning-stadhouder en de koning, waren de actiefste verzamelaars van de familie. De koning-stadhouder, die Het Loo in 1684 liet bouwen, liet de VOC veel meebrengen. Tot 14 maart is in Het Loo ook nog de expositie te bezichtigen over van Meissen-porselein van stadhouder Willem V. (Foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken)