Deelnemers vandaag akkoord over Gatt

PAG.17 en 19 GATT-AKKOORD

GENÈVE, 15 DEC. Alle 116 landen die deelnemen aan de Uruguay-ronde stemmen vandaag in met een nieuw wereldhandelsakkoord. In Genève bestonden aan het begin van de middag geen beletselen meer.

De ministers van buitenlandse zaken en landbouw van de Europese Unie vergaderden vandaag in Brussel om hun oordeel te geven over het onderhandelingsresultaat in Genève. Portugal dreigde vanochtend het resultaat te vetoën indien niet aan eisen voor bescherming van zijn textielindustrie tegemoet wordt gekomen. Portugal heeft de afgelopen dagen een halszaak gemaakt van de bescherming van zijn textielindustrie, waar ongeveer 1 miljoen mensen werken. Frankrijk wil dat de EU wordt uitgerust met scherpere handelswapens.

Het akkoord strekt zich uit over de gehele wereldgoederenhandel van bijna 4.000 miljard dollar en een deel van het dienstenverkeer van totaal 1.000 miljard dollar. Voor het eerst zijn in een wereldhandelsakkoord afspraken gemaakt over de landbouwsector. Hetzelfde geldt voor de dienstensector. Voorlopig zijn nog geen afspraken gemaakt over de belangrijke financiële diensten.

Vanavond zullen de delegatiehoofden in de Trade Negotiating Committee, het hoogste GATT-orgaan, naar verwachting hun fiat geven. Half april 1994 zullen alle deelnemende landen in Marokko hun handtekening zetten. Het akkoord moet op 1 januari 1995 in werking treden. Het wereldinkomen zal door liberalisering van de goederenhandel vanaf 2005 elk jaar met 230 miljard dollar extra toenemen.

    • Hans Buddingh'
    • Wim Brummelman