Deel PvdA bepleit hoger beroep in nieuwe asielwet

DEN HAAG, 15 DEC. Een deel van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer heeft ernstige bezwaren tegen de nieuwe Vreemdelingenwet.

Volgens senator M.T. Mastik-Sonneveldt (PvdA) zijn de sociaal-democraten onderling verdeeld over de vraag of asielzoekers in hoger beroep moeten kunnen gaan tegen een afwijzende beslissing van Justitie. Fractievoorzitter G.J.J. Schinck (PvdA) wilde vanmorgen geen commentaar geven. “Ik wens niet via de media hierover te discussiëren.”

Het CDA zal de asielwet steunen, maar de oppositiepartijen VVD, D66 en GroenLinks vinden dat vreemdelingen die in Nederland willen wonen, dezelfde juridische stappen moeten kunnen nemen als ingezetenen. Als de PvdA-fractie als geheel tegen de wet stemt vormt ze samen met de oppositie een meerderheid.

De minister wil de hoger-beroepsmogelijkheid voor vreemdelingen met een asielverzoek uit de wet schrappen om de procedure te versnellen. Het gaat onder andere om afschaffing van mogelijkheden voor vreemdelingen om in hoger beroep te gaan tegen afwijzende beschikkingen van justitie, en het automatisch niet-ontvankelijk verklaren van asielverzoeken van vreemdelingen die Nederland via een andere EG-staat bereiken en het verruimen van de mogelijkheden om illegale vreemdelingen op te sluiten.

Senator Mastik zei dat haar fractie de gelegenheid voor vluchtelingen om hoger beroep aan te tekenen tegen een negatief besluit op een asielaanvraag “zeer serieus” blijft bepleiten.

“Ik weet dat de minister niet van plan is om ons tegemoet te komen, maar we zullen het debat eerst maar eens afwachten. Daarna maken wij een afweging. Ik kan de afloop daarvan nog niet voorspellen”, aldus de senator. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer ging in september onder voorwaarden akkoord met een reeks aanscherpingen van de Vreemdelingenwet. PvdA-woordvoerder Van Traa liet zijn belangrijkste eis, handhaving van de hoger-beroepsmogelijkheid voor afgewezen asielzoekers, vallen.