Bonnen in Amsterdam onterecht geïnd

AMSTERDAM, 15 DEC. 'Overijverige' kraanwagenchauffeurs van de dienst Parkeerbeheer in Amsterdam hebben bonnen uitgeschreven terwijl zij daartoe niet bevoegd waren. De boetes die op basis van deze processen-verbaal zijn geïnd, moeten hoogstwaarschijnlijk worden terugbetaald, aldus plaatsvervangend directeur P.B. Hijlkema van de dienst. De politie verricht een onderzoek, waarbij twaalf getuigen zijn verhoord.

Het politie-onderzoek geschiedt op verzoek van de dienst, die een intern onderzoek al heeft afgerond. Inmiddels zijn 'vrij pittige straffen' uitgedeeld aan de betrokken chauffeurs en vier chefs van de dienst. De chefs hebben de chauffeurs met het bonnenboekje op pad gestuurd op momenten dat er door verlof of ziekte te weinig beëdigde controleurs beschikbaar waren.

De kraanwagenchauffeurs hadden dit najaar hun opleiding tot controleur afgerond en wachtten op hun opsporingsbevoegdheid, toen ze in september enkele malen alvast als 'fiscaal controleur' werden ingezet. In die tijd hebben zij naar schatting van de dienst 'tussen de 5 en de 20' processen-verbaal opgemaakt, op grond waarvan auto's een wielklem kregen of zijn weggesleept.

De chauffeurs zelf zijn niet financieel wijzer geworden van hun ijver, zo onderstreept Hijlkema. “De enige die er beter van is geworden, is de dienst Parkeerbeheer. Die heeft geld verdiend dat niet rechtmatig is geïnd.”

Dat er dan toch disciplinaire straffen (“geen ontslag”) zijn gegeven en dat de politie op de hoogte is gesteld, is volgens Hijlkema omdat “de dienst helder moet zijn naar het publiek.”

“Wij willen geen gesjoemel”, aldus Hijlkema. De werkzaamheden van Parkeerbeheer roepen veel ergernis op bij de foutparkeerders. Niet alleen omdat ze flink moeten betalen - ten minste 120 gulden voor een wielklem, ten minste 250 gulden voor het wegslepen - maar ook omdat protesten tegen onduidelijke aanwijzingen of kapotte parkeermeters niets uithalen. In het voorjaar bracht de Amsterdamse ombudsman, N. Salomons een rapport uit over Parkeerbeheer, waarin ze constateerde: “Aan het opgemaakte proces-verbaal wordt een status toegekend die bijna onfeilbaarheid verondersteld.”

Parkeerbeheer is een van de 'rijkste' gemeentelijke diensten. Jaarlijks wordt zo'n 15 miljoen gulden verdiend aan de wielklemmen en de sleepwagens.