Bezwaren in Senaat tegen wijzigingen Ziektewet

DEN HAAG, 15 DEC. De rechten en de privacy van de zieke werknemer staan op het spel. Dat is althans de opvatting van een flink deel van de Eerste Kamer, waaronder regeringsfractie PvdA. Het is daardoor nog altijd onzeker of de ingrijpende wijzigingen die het kabinet volgend jaar met de Ziektewet en de Wet op het gebied van arbeidsomstandigheden wil invoeren, doorgaan.

Terwijl de bedrijfsverenigingen zich volop voorbereiden op de nieuwe regels en onder meer uitgaan van forse verlagingen - halveringen soms - van de ziektewetpremies, besloot de Eerste Kamer gisteravond laat het debat nog een week te verlengen. Daardoor valt pas volgende week de definitieve beslissing, slechts een dag of tien voor de ingangsdatum van de nieuwe wetten die onder meer bedrijven verplichten de eerste zes weken van het ziekteverzuim van hun werknemers (twee weken bij kleine bedrijven) voor eigen rekening te nemen.

Volgens de PvdA-senatoren komen de verhoudingen tussen de werknemer die zich ziek meldt en zijn baas zwaar onder druk. Het oordeel of de werknemer terecht niet naar zijn werk is gekomen, is straks aan de werkgever, die niet verplicht is daarvoor een medicus in te schakelen. Als de baas vindt dat zijn ondergeschikte ten onrechte verzuimt, hoeft hij diens loon ook niet door te betalen. De werknemer kan daartegen in verzet komen door bij de arts van zijn bedrijfsvereniging - tegen betaling - een second opinion te vragen. De PvdA ziet weinig in deze volgens haar te omslachtige manier van werken.

Ten minste zo principieel zijn de bezwaren in de Eerste Kamer tegen de aantasting van de privacy van de werknemers die de wetswijzigingen zouden veroorzaken. PvdA-senator Jaarsma wees zelfs op strijdigheid van de nieuwe Arbowet met de Grondwet. De ziekteverzuimregistratie waartoe de werkgever wordt verplicht, kan ertoe leiden dat “werknemers tijdens hun werkzame leven een staart van persoonsregistraties met gevoelige gegevens achter zich aan krijgen die min of meer vrijelijk kunnen worden uitgewisseld”. Zolang het kabinet daartegen geen betere garanties biedt, lijkt een meerderheid in de Eerste Kamer voor de nieuwe Arbowet niet in het verschiet.