Beperking van fiscale vrijstelling van de baan

DEN HAAG, 15 DEC. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) ziet af van zijn voornemen de belastingvrijstelling van bedrijven op winsten uit andere landen te beperken. De aanscherping van de zogeheten deelnemingvrijstelling leidde vorige maand tot een fors meningsverschil met minister Andriessen (economische zaken) en de Tweede Kamer.

Het voorontwerp - waarbij de deelnemingsvrijstelling wordt aangescherpt - is door Van Amelsvoort ingediend om een “maatschappelijke discussie” uit te lokken. Financiën heeft de reacties geïnventariseerd. Vanmiddag heeft Van Amelsvoort in een overleg met de Tweede Kamer gezegd dat hij afziet van zijn voornemen. Tot opluchting van de fiscaal woordvoerders.

Het voornemen van Van Amelsvoort heeft volgens de Kamerleden een negatief effect op investeringen en werkgelegenheid. “De staatssecretaris moet met beleid komen om de fiscale concurrentiepositie van Nederland te versterken en niet afbreken”, aldus fiscaal-specialist Vermeend van de PvdA-fractie. De aanscherping van de deelnemingvrijstelling zou een verslechtering van de fiscale concurrentiepositie van Nederland betekenen, terwijl in Duitsland bijvoorbeeld met ingang van 1 januari 1994 een ruimere deelnemingsvrijstelling wordt ingevoerd dan in Nederland.

De werkgeversorganisaties VNO en NCW hebben positief gereageerd op het besluit van Van Amelsvoort af te zien van aanscherping van de deelnemingsvrijstelling. Volgens het VNO hebben bedrijven al “signalen afgegeven waaruit blijkt dat zij zich terughoudend opstellen ten aanzien van investeringen”.

Door de deelnemingsvrijstelling hoeft een Nederlandse onderneming over in het buitenland gemaakte winst geen belasting te betalen mits die winst in het buitenland is belast. Met de deelnemingsvrijstelling heeft Nederland jarenlang buitenlandse investeerders weten aan te trekken. Nu gaat het tegen de Europese trend in; landen als België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken verruimen hun deelnemingsvrijstelling of hebben al een soepeler regime.