Welkom Gatt

ZE ZIJN ERUIT. De Uruguay-ronde voor liberalisatie van de wereldhandel is binnen. Na zeven jaar vrij worstelen hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie, de twee grootste handelsblokken in de wereld, vanmorgen hun laatste meningsverschillen opgeruimd en de weg vrijgemaakt voor de afronding van de onderhandelingen in het kader van de GATT, het Algemeen Akkoord voor Tarieven en Handel dat door 116 landen is ondertekend. Dat is een geweldige stap naar versterking van het vertrouwen in de internationale economie.

Daarmee is niet alleen het gevaar van protectionistische handelsoorlogen teruggewezen, maar hebben de leidende handelsmogendheden hun internationale verantwoordelijkheid genomen. Na het wegvallen van de communistische dreiging is dit de eerste grote stap naar wereldwijde economische herordening.

Aan het akkoord van vanmorgen zijn maanden van bittere ruzies over details en over steeds nieuwe dossiers voorafgegaan. De conflicten onderstreepten dat handelsliberalisatie vitale belangen van een economie raakt, dat het bij de omstreden kwesties waarover de Europese en Amerikaanse onderhandelaars, Sir Leon Brittan en Mickey Kantor, nachtenlang hebben doorvergaderd, om keiharde zaken gaat. Ze dragen bij aan werkgelegenheid, aan exportinkomsten, aan de structuur van nationale economieën. Maar uiteindelijk compenseert het positieve effect van de liberalisatie van de wereldhandel die de Uruguay-ronde beoogt, de negatieve gevolgen voor deelbelangen.

Europa heeft in de GATT-ronde vooral onderhandelingen met zichzelf gevoerd. Voor een deel ging het om belangenbehartiging, waarbij de lobby's van de moderne agrarische sector - de Franse graanboeren, de Nederlandse zuivel - voor zichzelf op de valreep nog wat extra hebben binnengehaald. Maar het was ook een permanent politiek debat over de oriëntatie van de Europese economie: voor open of gesloten markten.

DE URUGUAY-RONDE was een onderneming die niet mocht falen. Daarbij zijn verregaande concessies over en weer gedaan en is in de laatste uren gekozen voor de noodgreep om onopgeloste dossiers buiten het akkoord te plaatsen. Daarmee is al aangegeven dat de touwtrekkerij over handelsliberalisatie zal doorgaan. Maar de grootste, de moeilijkste en de belangrijkste hindernis is genomen. Complimenten voor Kantor en Brittan.