Vraagtekens bonden bij effectenregels van banken

AMSTERDAM, 14 DEC. De vakbonden in het bankbedrijf zetten vraagtekens bij de nieuwe richtlijn voor privé-beleggingen van bankpersoneel die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vorige week heeft aangenomen.

Volgens P. van der Loos, bestuurder van de Unie BLHP, verliezen de banken het belang van de individuele werknemer “volledig uit het oog” Hij heeft vooral bezwaar tegen de verplichting van insiders hun beleggingen te melden aan een zogenoemde compliance officer, bijvoorbeeld de interne accountant. Insiders zijn bankwerknemers die uit hoofde van hun positie over koersgevoelige informatie beschikken.

Dit weekeinde werd bekend dat de Nederlandse banken de vrijheid van alle werknemers en familieleden om privé te beleggen fors gaan beperken. Circa een half miljoen werknemers krijgt daardoor vanaf begin volgend jaar te maken met strengere voorschriften, die bij overtreding in het uiterste geval kunnen leiden tot ontslag op staande voet en ontneming van de gemaakte winst.

Naast statutaire bestuurders zijn nu ook andere kadeleden bij een bank, zoals directeuren-generaal en (concern)directeuren, verplicht een privé-belegging van te voren te melden aan de toezichthouder.

Van der Loos van de Unie BLHP zou liever zien dat de compliance officer een onafhankelijk positie binnen de bank inneemt. Anders krijgt de raad van bestuur inzicht in de financiële positie van de werknemer. Bovendien vraagt hij zich af of werknemers geen financiële verliezen lijden, doordat tijd verloren gaat tussen het aanvragen van toestemming en de daadwerkelijke transactie. Ook stelt Van der Loos vragen bij de verplichting om alle transacties via de eigen bank te laten verlopen.

De dienstenbond FNV wil dat de regeling, die door een maatregel van De Nederlandsche Bank een collectief karakter krijgt, in de CAO wordt vastgelegd. De nieuwe regeling heeft betrekking op alle 115.000 werknemers van de Nederlandse banken. De Dienstenbond FNV en de Unie BLHP zullen op korte termijn met de bankwerkgevers gaan praten over hun bezwaren.