Veroordeelde burgemeester van Gulpen in beroep

GULPEN, 14 DEC. Oud-burgemeester van Gulpen, drs. W. Vossen gaat in beroep bij het ambtenarengerecht tegen het onlangs aan hem verleende ontslag door minister Dales (binnenlandse zaken).

Vossen bestrijdt de wijze waarop hij is ontslagen en vooral het feit dat hij geen wachtgeld krijgt. In verband met de beroepsprocedure heeft Vossen de minister om haar motivering van het ontslag gevraagd. Minister Dales heeft gesteld dat Vossen het ambt van burgemeester schade heeft toegebracht door een ontoelaatbare belangenverstrengeling. Vossen werd eerder veroordeeld door de rechtbank in Maastricht wegens het aannemen van een gift van een aannemersbedrijf en voor het uitlokken van valsheid in geschrifte. Hij kreeg zes maanden voorwaardelijk. Dales wilde niet het hoger beroep tegen de veroordeling van de rechtbank van Vossen afwachten.