Tweede kort geding tegen sloop schildering

GRONINGEN, 14 DEC. De Groninger kunstenaar Siep van den Berg heeft voor de tweede keer een kort geding aangespannen tegen het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij eist nu dat de verbouwing van een universiteitspand in de Oude Boteringestraat, waarin zich een abstracte wandschildering van hem bevindt, pas begint nadat het Leeuwarder gerechtshof uitspraak heeft gedaan in het hoger beroep wat hij heeft aangetekend. Volgens het College van Bestuur moet de muurschildering wijken om de hal van het pand toegankelijk en veilig te maken.

In oktober eiste Van den Berg al in een kort geding dat zijn metershoge kunstwerk niet gesloopt zou worden. De Groninger rechtbank echter meende dat het belang van de verbouwing groter was dan het belang van de kunstenaar. Zijn aanbod om voor het gerenoveerde pand een nieuw kunstwerk te maken werd afgewezen. Van den Berg ging hierop in hoger beroep. Volgens de advocate van Van den Berg, mr. J. Hoffmans, zou het hof oorspronkelijk uitspraak doen op 16 maart volgend jaar.

Op verzoek van Van den Berg gaf het gerechtshof te kennen zo spoedig mogelijk arrest te wijzen. Het College van Bestuur wil echter al komende donderdag met de verbouw en dus sloop van het kunstwerk beginnen. Het kort geding, dat op die dag dient, moet dit verhinderen. Van den Berg kreeg steun van docenten en studenten kunstgeschiedenis die in het nieuwe pand onderdak krijgen. Een protestbrief met 260 handtekeningen van de vakgroep gericht aan het college haalde niets uit. Evenmin protesten van de museumdirecteuren Vos (Fries Museum) en Van Os (Rijksmuseum). Volgens het College heeft een muurschildering “geen eeuwigheidswaarde” en zijn de budgetten te gering om de kunstenaar een nieuwe opdracht te geven.