Top 'Flevo Leert' in cel wegens verduistering

ZWOLLE, 14 DEC. De rechtbank in Zwolle heeft vanmorgen drie oud-bestuursleden van de stichting 'Flevo Leert' uit Lelystad veroordeeld tot gevangenisstraf en onbetaalde dienstverlening wegens verduistering, valsheid in geschrifte, het ten onrechte opvoeren van presentiegelden en onkostenvergoedingen en belastingontduiking.

Door deze affaire is de stichting, die avondonderwijs voor volwassenen verzorgt, in grote financiële problemen geraakt en moest begin dit jaar Lelystads wethouder van onderwijs T. Stroobach aftreden. De voormalig voorzitter en penningmeester van de stichting werden schuldig bevonden aan verduistering van 942.000 gulden dat de gemeente Lelystad abusievelijk had overgemaakt op de rekening van 'Flevo Leert'. Het betrof de jaarlijkse subsidie voor de stichting, die even daarvoor ook al was uitgekeerd. Toen de gemeente de vergissing bemerkte en het geld terugvorderde bleek de stichting het niet meer te hebben. Volgens de gemeente is het geld waarschijnlijk deels besteed aan zaken voor de stichting en deels in de zakken van de bestuursleden verdwenen.

De rechtbank beschouwt de oud-penningmeester als belangrijkste verdachte. Hij zou een 'initiërende rol' hebben gespeeld in de zaak. De officier van justitie had een gevangenisstraf van achttien maanden geeïst, de rechtbank veroordeelde hem tot 12 maanden gevangenis, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De oud-voorzitter kreeg wegens medeplichtigheid aan de verduistering een straf van 180 uur onbetaalde arbeid (of vier maanden gevangenis). Een derde oud-bestuurslid werd niet mede-schuldig geacht aan de verduistering. Hij kreeg wel een straf van 140 uur onbetaalde arbeid (of drie maanden cel), omdat de rechtbank wel valsheid in geschrifte bewezen achtte.

Tegen de drie oud-bestuursleden loopt nog een andere rechtzaak. De stichting probeert op hen een half miljoen te verhalen dat zij ten onrechte zouden hebben opgevoerd als presentiegeld en onkostenvergoedingen. Met de gemeente Lelystad is de afspraak gemaakt dat het bedrag zal worden teruggestort in de gemeentekas. De gemeente is immers de belangrijkste schuldeiser van de stichting, die door de affaire met een schuld van meer dan anderhalf miljoen gulden kampt.

Na bekendwording van de malversaties is een nieuw bestuur aangetreden dat het voortbestaan van Flevo Leert probeert te waarborgen. De gemeenteraad zegde om deze zaak het vertrouwen op in D66-wethouder Stroobach.