Scholen moeten zelf les geven aan zieke leerling

ROTTERDAM, 14 DEC. De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan hun leerlingen die in het ziekenhuis liggen. Tot voor kort werd het onderwijs voor deze patiënten geregeld door een aparte ziekenhuisscholen.

Dat heeft minister Ritzen (onderwijs) besloten. Hij neemt hiermee in grote lijnen het voorstel over van de Advies Werkgroep Ziekenhuisonderwijs om de huidige dertien ziekenhuisscholen te vervangen door vijf ziekenhuiscentra. Deze centra worden gevestigd bij academische (kinder)ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen.

Ieder ziekenhuiscentrum heeft als opdracht het onderwijs te organiseren in zijn regio in samenwerking met de 'thuisschool' van de patiënt. Zo ontstaat volgens de werkgroep de mogelijkheid om het hele land efficiënter te bereiken met ziekenhuisonderwijs.

Als de school van de patiënt gebruik wil maken van de ondersteuning vanuit het centrum, wordt een overeenkomst tussen beide instellingen gesloten. De overeenkomst is noodzakelijk omdat het ministerie alleen dan voor een leerling betaalt.

Het onderwijsaanbod wordt in nauw overleg vastgesteld met de thuisschool. De verplichte uitschrijving uit de school na drie weken ziekenhuisopname komt te vervallen.

De dertien ziekenhuisscholen hebben nu 570 leerlingen in 150 ziekenhuizen. Het leerlingenaantal is zeer veranderlijk. De schoolleidingen in de nieuwe centra kunnen zelf bepalen hoeveel medewerkers zij in vaste dienst nemen. De onvoorspelbare piekbelasting zou opgevangen kunnen worden door een team van oproepbare onderwijskrachten.

Volgens P. Laverman van Landelijk Directeuren Overleg Ziekenhuisscholen is vooral het teruglopend aantal leerlingen op de ziekenhuisscholen er de oorzaak van dat naar een flexibeler organisatie van dit soort onderwijs gezocht moet worden.