PvdA wil hogere huursubsidie voor minima-gezinnen

DEN HAAG, 14 DEC. De PvdA-fractie wil meer huursubsidie geven aan mensen met kinderen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. De fractie denkt aan een verhoging van ongeveer vijfhonderd gulden per jaar.

PvdA-woordvoerder Van Zijl maakte dit vanmiddag bekend bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken.

Coalitiegenoot CDA plaatst grote vraagtekens bij het PvdA-plan. “De PvdA brengt een oneigenlijk element in de relatie tussen huursubsidies en inkomenspolitiek”, meent CDA-woordvoerder Huibers. “Wij zijn zeer benieuwd wat het kabinet daarvan vindt.”

Volgens Van Zijl komen 200.000 tot 250.000 gezinnen in aanmerking voor een hogere huursubsidie. “Doordat de kinderbijslag niet kostendekkend is, blijken bij de lage inkomens de huishoudens met kinderen elk jaar weer koopkracht te verliezen. Zo komen ze in de financiële problemen”, aldus Van Zijl. Een algemene verhoging van de kinderbijslag is te duur, omdat het geld dan ook bij de hogere inkomens terecht komt. “Via de huursubsidie bereiken we rechtstreeks de inkomens tot modaal”, aldus Van Zijl.

Bij de huursubsidie worden nu twee groepen onderscheiden: eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. De PvdA-fractie wil die indeling wijzigen in een drieledige: alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. “In de laatste categorie vallen dus de gezinnen met kinderen”, zegt de PvdA-afgevaardigde. Hij onderstreept dat het plan zo is uitgewerkt dat de zogeheten armoedeval niet wordt vergroot. Het gaat daarbij om het probleem dat mensen die een baan vinden of meer gaan verdienen daardoor zoveel subsidie-inkomsten verliezen dat ze er in inkomen op achteruit gaan. “De armoedeval bestaat bij de huursubsidie, maar wordt door ons voorstel niet groter”, aldus Van Zijl.

De extra toeslag in de huursubsidie kost circa 125 miljoen gulden per jaar. Van Zijl wil dit financieren door mensen met een eigen vermogen minder makkelijk voor huursubsidie in aanmerking te laten komen. “Dat bedrag kunnen we naar een redelijk niveau verlagen”, zei Van Zijl. Hij kon nog niet aangeven wat 'redelijk' is. CDA-woordvoerder Huibers typeert de financiering als “zeer complex”.