Overneming van Sijthoff is rond

De overneming van Sijthoff door Wegener krijgt op 3 januari haar beslag. Dat hebben de besturen van de twee krantenuitgevers na een positief advies van de ondernemingsraden bekendgemaakt, zonder dat er nog duidelijkheid is over de toekomst van het Rotterdams Dagblad.

De Rotterdamse krant is voor de helft van Sijthoff en voor de andere helft van de Dagbladunie (een onderdeel van Reed Elsevier). De Dagbladunie meent rechten te hebben op het aandeel van Sijthoff in het Rotterdams Dagblad, nu Sijthoff een nieuwe moeder krijgt. Wegener wil echter het belang in de Rotterdamse krant behouden.

Volgens directeur ir. G.J. van den Berg van de Dagbladunie wordt er nog steeds gepraat met Wegener over de overneming van het belang in het Rotterdams Dagblad. Hij verwacht dat er geprocedeerd zal gaan worden omdat de partijen niet nader tot elkaar komen. “Nu de overneming definitief is, is er kans om met juridische acties te beginnen om de overname van het pakket van het Rotterdams Dagblad af te dwingen”, aldus Van den Berg.

Door de overneming zullen in beginsel geen gedwongen ontslagen vallen. De verspreidingsgebieden van de door Sijthoff uitgegeven kranten (Haagsche Courant, Goudsche Courant) en die van Wegener in Midden-Nederland (Utrechts Nieuwsblad) sluiten goed op elkaar aan. De totale oplage van de dagbladen van Wegener komt na de acquisitie van Sijthoff op 785.000. Daarnaast worden er per week 6,2 miljoen huis-aan-huis-bladen verspreid. Het aandeel van Wegener op de regionale dagbladenmarkt komt op 30,6 procent. Het aandeel op de totale krantenmarkt bedraagt 17,3 procent. Wegener heeft een jaaromzet van 800 miljoen gulden, Sijthoff van 200 miljoen gulden.

Sijthoff zal na twee verliesjaren dit jaar ten minste quitte spelen, zo meent Sijthoff. De overneming zal bij Wegener geen druk uitoefenen op de winst per aandeel. De directie handhaaft de verwachting dat de netto winst en de winst per aandeel op het peil van 1992 zullen uitkomen. Ook denkt Wegener dat dat Sijthoff volgend jaar aan de concernwinst van Wegener zal bijdragen.