OUDEREN-WW

In NRC Handelsblad van 27 en 30 november, 7 december wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de WW uitkering 70 procent van het laatstverdiende loon zou zijn. Dit is echter maar 70 procent van het maximum wettelijk dagloon ad ƒ 286,84. Voor veel oudere werknemers, die niet onder een suppletieregeling vallen, waaronder ondergetekende, betekent dat een substantiële achteruitgang in inkomen. Het reële inkomen - dagloon - is doorgaans veel hoger dan het wettelijk maximum dagloon.

Voor ambtenaren en politici geldt - bij een wachtgeldregeling - wel een uitkering van 70 procent van het laatstgenoten inkomen. Hier is dus sprake van een (onbehoorlijke) rechtsongelijkheid. Dit betekent dat iemand, na een arbeidsverleden van meer dan 40 jaar, volgens de huidige wetgeving althans, na de uitkeringsperiode van maximaal 4 jaar terugvalt op een uitkering van 70 procent van het minimumloon.

    • Ing. C.M. Scheenaard