Openheid bijbanen politie bepleit

AMSTERDAM, 14 DEC. De VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad wil publicatie van alle nevenfuncties van de hoofdstedelijke politie. De VVD reageert hiermee op aanhoudende berichten over commerciële nevenactiviteiten van topfunctionarissen van het Amsterdamse korps. “We kunnen niet op de vervolgserie in de krant blijven wachten”, aldus fractievoorzitter A. van der Stoel.

Gebleken is dat de waarnemend korpschef van Amsterdam, J. Kuiper, ten minste twee nevenfuncties vervult. Hij bestuurt, samen met drie leden van de Amsterdamse korpsleiding, een stichting die drie bedrijven - een hotel, studiecentrum en beveiligingsfirma - exploiteert, waarmee over de eerste maanden van dit jaar 3,2 miljoen gulden werd omgezet. En hij is directeur van de stichting Transpol, die bemiddelt bij de ontwikkeling en verzorging van 'fraude-onderkenningscursussen' voor het bedrijfsleven. Van deze stichting is de Amsterdamse korpschef E. Nordholt voorzitter.

Van der Stoel vindt dat er klaarheid moet komen “of er nog meer van dergelijke activiteiten” bestaan. Zij wil ook openbaarmaking van relevante nevenfuncties van mensen uit de lagere regionen van het korps. Volgens Van der Stoel is het niet uitgesloten dat ook burgemeester Van Thijn, bestuurlijk verantwoordelijk voor het korps, geen zicht heeft op de nevenactiviteiten bij de Amsterdamse politie. Zij vindt bovendien dat er inzicht moet komen in de vraag welke verdiensten de korpsleden uit commerciële activiteiten hebben.

Van der Stoel “neigt ertoe” voortaan een jaarlijkse publicatie van nevenfuncties van politiefunctionarissen te vragen. “Dat is wellicht het beste. Want ik ga er niet van uit dat ze bij de Amsterdamse politie iets te verbergen hebben”, aldus Van der Stoel.