Ook de SER tegen plannen Ritzen

DEN HAAG, 14 DEC. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) moet het recht op volledig gesubsidieerd onderwijs niet worden bepaald door leeftijd, maar door het aantal diploma's dat iemand al heeft behaald.

Minister Ritzen (onderwijs en wetenschap) vindt dat volwassenen, die ouder zijn dan 27 jaar zelf de volledige kosten van hun onderwijs moeten dragen. Eerder keerden ook de Onderwijsraad en de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid zich tegen dat voornemen. Volgens de SER is zo'n leeftijdsgrens zeer in het nadeel van allerlei groepen, zoals vrouwen die pas op latere leeftijd weer naar school kunnen. De raad vindt het eerlijker om te kijken hoeveel diploma's iemand al behaald heeft. Ook Ritzens plan een “startkwalificatie” in te voeren wijst de Raad van de hand. Het advies van de SER, een reactie op de nota “Blijven leren” wordt op 17 december officieel vastgesteld.