KINDEROPVANG

Nú al is het vaak voordeliger een particuliere kinderopvang te zoeken. Een niet ongebruikelijk tarief is ƒ 4,- per uur voor de opvangmoeder. Bij een volledige week van 9 uur per dag opvang plus kosten van de lunch komt het op ƒ 750,- per maand. Dat is aanzienlijk minder dan de tarieven van de 'professionele' kinderopvang èn zonder subsidie.

Maar “deze activiteiten belanden gauw in het zwartwerk” aldus Annelies Cuijpers (NRC Handelsblad, 7 december). Ongetwijfeld waar. Hiér ligt dan ook een taak voor de overheid, die de verdiensten van opvangmoeders voor een deel buiten de belasting zouden kunnen houden. Er is tenslotte een precedent geschapen door de overheid die kamerverhuurders heeft toegestaan een bepaald bedrag aan verkregen kamerverhuur onbelast te houden. Vermoedelijk is het zwarte circuit daarmee niet verdwenen, maar het is de vraag of dit zo erg is. Per slot van rekening krijgt de fiscus de ontdoken belastingpenningen toch wel via de consumptie terug.

Een reëel bezwaar kan zijn dat zich onbetrouwbare particuliere kinderopvang aandient, verricht door opvangmoeders die geen ervaring hebben in het omgaan met kleine kinderen. De werking van het marktmechanisme zal al spoedig het kaf van het koren weten te scheiden. Bij voldoende aanbod kunnen werkende moeders ook eisen stellen aan de kwaliteit. Nog een voordeel van particuliere kinderopvang is de grotere flexibiliteit in aanvang- en sluitingstijden van kinderopvang. Als je als werkende moeder toevallig om 6 uur van je werk komt, is de officiële kinderopvang al geen haalbare kaart. Een ander voordeel zijn de kleine groepjes en grotere individuele aandacht die de kinderen (kunnen) krijgen.

    • K. Postma