Kamer stemt in met strafkamp jonge delinkwent

DEN HAAG, 14 DEC. Een meerderheid in de Tweede Kamer keurt een experiment met jeugdwerkinrichtingen goed.

Dat bleek gisteren tijdens een debat over jeugdwelzijnsbeleid in de Tweede Kamer. Na de suggestie van premier Lubbers vorig jaar om voor ontspoorde jongeren kampementen met veel tucht en werk in te richten, hadden alle partijen - behalve het CDA - hun bedenkingen. VVD en GroenLinks zijn tegen gebleven. VVD-Kamerlid Dijkstal vindt dat het beschikbare geld beter aan de bestaande instellingen kan worden gegeven. Het plan kost het eerste jaar 8,9 miljoen gulden. Lankhorst (GroenLinks) noemt het experiment een 'een ongerijmde en ontoelaatbare oprekking van ons rechtsstelsel'. Het gaat om een proef voor 50 jongeren tussen de 18 en 23 jaar die hebben bekend een ernstig misdrijf (zoals inbraak of geweldpleging) te hebben gepleegd en niet in aanmerking komen voor alternatieve straf.