Kabinet zegt Arafat veertig miljoen toe

DEN HAAG, 14 DEC. De Nederlandse regering heeft PLO-voorzitter Yasser Arafat gisteren een bedrag van veertig miljoen gulden toegezegd voor een havenproject in de Gazastrook. Het geld komt uit het gemeenschappelijk door Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking beheerde ORET-programma (Ontwikkelings-relevante exporttransacties) ter bevordering van de activiteiten van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden.

Minister Andriessen van economische zaken maakte het besluit bekend na afloop van de werklunch gistermiddag op het Catshuis van Arafat met premier Lubbers en de ministers Andriessen, Kooijmans (buitenlandse zaken) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking). De PLO-voorzitter die zeven uur in Nederland doorbracht, had zelf tijdens zijn afsluitende persconferentie niet over dit geld gesproken. Hij zei vooral voor morele en politieke stuen in Nederland te zijn gekomen.

Zodra de overdracht van de Gazastrook en het gebied van Jericho aan de Palestijnen heeft plaatsgevonden, wil de PLO een eigen haven laten bouwen in de aan de Middelllandse Zee gelegen Gazastrook. Een missie van het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven onlangs naar het gebied resulteerde in de conclusie dat een haven op de gewenste plaats mogelijk en nuttig is.

Arafat bracht de zaak tijdens zijn gesprekken met de Nederlandse regering zelf opnieuw te berde, waarbij Andriessen en Pronk hem toezegden dat het project in beginsel voor medefinanciering door Nederland in aanmerking komt. De eigenlijke financiering zal van banken en het bedrijfsleven moeten komen.

Naast de genoemde veertig miljoen zit er ook een Nederlands aandeel in de 1,2 miljard gulden die de Europese Unie aan de Palestijnen heeft toegezegd. Bovendien heeft Nederland dit jaar voor 25 miljoen gulden aan kleinere projecten in de bezette gebieden betaald. Voor het komend jaar staat eenzelfde bedrag op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking.