Kabinet rekent op meevaller uit de belastingen

DEN HAAG, 14 DEC. Het kabinet rekent dit jaar op een meevaller in de belastinginkomsten. Het bedrag, volgens schattingen 1,5 à 2 miljard gulden, wordt dit jaar gedeeltelijk bestemd voor een verdere verlaging van het financieringstekort van het rijk.

Minister-president Lubbers zei dat gisteren na afloop van de ministerraad. Tot en met november zijn de belastinginkomsten 2,4 miljard gulden hoger dan de ramingen. Het ministerie van financiën houdt er rekening mee dat de belastingontvangsten deze maand zullen tegenvallen. Financiën gaat ervan uit dat de belastinginkomsten dit jaar 1,5 à 2,0 miljard gulden hoger uitkomen dan geraamd.

Lubbers onderstreepte dat “aard en omvang van de meevaller” nog nader moeten worden bestudeerd. De premier noemde drie mogelijkheden voor de besteding van de meevaller. Als de belastinginkomsten structureel meevallen, kunnen de lasten voor burgers en bedrijfsleven worden verlaagd. Als het een incidentele meevaller is, kan het financieringstekort eenmalig worden verlaagd of kan een eenmalige lastenverlichting plaatsvinden.

Het financieringstekort van het rijk komt dit jaar - conform de afspraak van het regeerakkoord - uit op 3,75 procent van het nationaal inkomen. “Daarmee is het achteraf toch geen tandje minder”, zei Lubbers op de persconferentie. Hij doelde op het beleid van minister Kok (financiën) om dit jaar minder te bezuinigen - en de financiële afspraken van het regeerakkoord niet na te komen - met het oog op de slechte economische situatie.

De collectieve lastendruk, de som van belastingen en sociale premies, bedraagt 54,7 procent van het nationaal inkomen waarmee de afspraak van het regeerakkoord (53,3 procent) wordt overschreden.

De Algemene Beschouwingen stonden in het teken van de belastingmeevaller. “Bij zo'n conservatieve minister van financiën” is een meevaller in de belastinginkomsten zeker niet uit te sluiten, zei minister-president Lubbers medio september. Het was het startsein voor de politieke strijd over de vraag wie de burger een belastingmeevaller bezorgt èn er dus met de electorale winst vandoor gaat. Ook tijdens de financiële beschouwingen in oktober werd druk gespeculeerd over de besteding.

Minister Kok inventariseert op dit moment hoe de belastingmeevaller het best kan worden aangewend voor stimulering van de werkgelegenheid. De minister van financiën denkt daarbij met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het arbeidskostenforfait, het bedrag waarover mensen met een baan geen belasting hoeven te betalen, zou bijvoorbeeld verder kunnen worden verhoogd.

Vandaag komt de kwestie in de Tweede Kamer aan de orde bij de behandeling van de zogeheten Najaarsnota.