ING aast in Polen op de Bank Slaski

AMSTERDAM, 14 DEC. ING Bank wil een substantiële minderheidsdeelneming nemen in de Poolse bank Bank Slaski SA. De Nederlandse bank voert nog gesprekken met de Poolse overheid, die donderdag aanstaande uitsluitsel geeft.

Dit heeft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal vernomen in Poolse overheidskringen. ING wilde vanmorgen niet op het bericht ingaan. Ook vanuit Polen kon het bericht vanmorgen niet worden bevestigd.

Bank Slaski opereert vanuit de Poolse stad Katowice in Silezië. De bank heeft tegen de zestig vestigingen, een balanstotaal van 27 biljoen zloty (2,6 miljard gulden tegen de officiële koers) en 4000 werknemers. Van Slaski wordt 30,1 procent verkocht aan het Poolse publiek. ING zou onderhandelen over een overname van 25,9 procent (2,4 miljoen aandelen). De Nederlandse bank heeft al een eigen vestiging in Warschau.

Bank Slaski is de tweede van negen banken in Polen die worden geprivatiseerd. Wielkopolski Bank Kreditowy ging eerder dit jaar in publieke handen over. De Wereldbank nam toen 28,5 procent van de aandelen over. Na de privatisering van Wielkopolski kwam de Poolse overheid onder zware kritiek, omdat de verkoop te goedkoop zou zijn geweest. De aandelen schoten na de beursnotering fors omhoog. Begin volgend jaar worden ook de aandelen Slaski aan de beurs genoteerd.

De privatisering van Slaski verliep tot dusverre niet zonder problemen. Vorige maand blies het Poolse ministerie van financiën een openbare veiling (tender) van 45 procent van de aandelen voor buitenlandse investeerders af, wegens een gebrek aan goede aanbiedingen onder de 21 buitenlandse gegadigden. De verkoop van de derig procent van Slaski aan het Poolse publiek ging toen wel door, voor 500.000 zloty (25 dollar) per aandeel.

Na het mislukken van de veiling van de aandelen aan buitenlandse beleggers deelde het Poolse ministerie van financiën mee dat ondershands verder zou worden onderhandeld met gegadigden. Buitenlandse investeerders hoeven maar 230.000 zloty per aandeel op tafel te leggen.

De Amerikaanse krant noemt nu een overnameprijs van 50 miljoen dollar voor de 25,9 procent waarover ING Bank zou onderhandelen. Op basis van de minimumprijs die de Poolse overheid in oktober voor de aandelen Slaski stelde, is het minimum dat voor een aandeel van 25,9 procent moet worden betaald 27,5 miljoen dollar. Mocht de overnameprijs inderdaad 50 miljoen dollar bedragen, dan zou het aandeel van ING Bank meer in de richting gaan van 45 procent van de aandelen. Dat percentage werd aanvankelijk ook door de Poolse overheid bestemd voor verkoop aan een buitenlandse gegadigde.

Nationale-Nederlanden, de verzekeringstak van ING verkoopt al verzekeringen in Hongarije en Tsjechië. Slaski kan dienen als een verkooppunt in Polen.