Helft van de cliënten in de thuiszorg wil eigen budget

ROTTERDAM, 14 DEC. Bijna de helft van de mensen die langdurig op thuiszorg zijn aangewezen heeft bij voorkeur een budget waarmee naar eigen inzicht de benodigde verzorging of verpleging kan worden gekocht. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in opdracht van de Ziekenfondsraad heeft uitgevoerd.

Het ITS baseert zijn uitkomsten op een experiment waarbij zevenhonderd cliënten in de thuiszorg in de afgelopen twee jaar van de ziektekostenverzekeraars Het Groene Land (Drenthe) en de VGZ (Eindhoven) de keuze kregen tussen een eigen budget of de gebruikelijke zorg van instellingen voor gezinszorg of kruiswerk. De onderzoekers doen de aanbeveling om cliënten in de toekomst te laten kiezen tussen een budget, waarvan de hoogte bepaald wordt door de vastgestelde behoefte aan thuiszorg, en de gebruikelijke zorg in natura.

De cliënten zijn volgens de onderzoekers zeer tevreden over de mogelijkheden van een budget. Zij voelen zich minder afhankelijk van hulpverleners en meer in staat om de dag naar eigen inzicht in te richten. In vergelijking met de 'naturacliënten' zijn ze vooral positiever over de kwaliteit van de verzorgende hulp. De oordelen over hulp op het gebied van verpleging verschillen minder van elkaar.

De mensen die gebruik maakten van een budget kochten de verzorgende (huishoudelijke) vaak op de particuliere markt, en verplegende hulp relatief vaker bij het kruiswerk. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat budgetcliënten een groter beroep doen op andere medische voorzieningen dan naturacliënten. Een gemiddeld budget bedraagt ongeveer elfhonderd gulden per maand.

In een reactie hebben de landelijke koepels van de zorgverzekeraars VNZ en KLOZ laten weten het cliëntgebonden budget een belangrijke nieuwe aanvulling te vinden op de bestaande vergoedingenststemen. Zij menen dat de regering op zo kort mogelijke termijn verzekeraars de wettelijke mogelijkheid moet geven hun cliënten zo'n budget aan te bieden.

De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) wijst op het risico van misbruik van het budget door de cliënt en op het risico van banenverlies in de thuiszorg.