Fraude vermoed bij bouw laboratorium

LEIDEN, 14 DEC. Bij de bouw van een nieuw onderkomen van het Sylviuslaboratorium van de Leidse universiteit is vermoedelijk fraude gepleegd.

Justitie verdenkt betrokkenen van onder meer oplichting, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, belastingfraude en het betalen van steekpenningen. Gisteren hebben justitie en de Fiod in verband met deze zaak huiszoeking verricht bij een aannemer, een projectontwikkelaar en een aantal rechtspersonen. Onlangs vroeg het college van bestuur van de Leidse universiteit aan justitie om een onderzoek naar de gang van zaken rond de bouw. Voor de nieuwbouw is een bankgarantie van zeven miljoen gulden verleend. Dat geld zou helemaal zijn opgenomen, maar de waarde van wat tot nu toe is gebouwd bedraagt slechts de helft. De bouw van het laboratorium staat overigens al geruime tijd stil.