Eisen voor uitkering WW weer verscherpt

DEN HAAG, 14 DEC. Het wordt werklozen opnieuw moeilijker gemaakt een WW-uitkering te krijgen. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) kondigde vanochtend nieuwe maatregelen aan om de toestroom van nieuwe werklozen naar de WW te beperken.

Om voor een half jaar WW in aanmerking te komen, moet een werknemer die werkloos wordt straks 39 van de voorgaande 52 weken hebben gewerkt. Deze maatregel gaat in op 1 januari. Om ook na dat half jaar nog recht op een WW-uitkering te hebben, moet een werkloze vanaf 1 juli 1994 van de afgelopen vijf jaar er in vier elk ten minste 52 dagen hebben gewerkt. Wie niet aan deze eisen voldoet, valt terug op een (lagere) bijstandsuitkering.

Nu gelden als voorwaarden dat een werkloze respectievelijk 26 van de 52 weken en in drie van de vijf jaar ten minste 52 dagen per jaar heeft gewerkt. Wallage had deze eisen voor het komende jaar al eerder verzwaard (26 van de 39 weken en drie van de vier jaar) om zo de uitgaven voor de WW binnen de perken te houden. Recente berekeningen van zijn ministerie wezen echter uit dat deze maatregelen op den duur 362 miljoen gulden per jaar minder opbrengen dan geraamd. Wallage zag zich daardoor genoodzaakt nieuwe maatregelen te treffen.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst Wallage er vanochtend op dat het kabinet ingrepen in de hoogte en de duur van de WW-uitkeringen heeft vermeden. De PvdA-fractie heeft het afgelopen weekeinde nog laten weten dergelijke ingrepen niet te zullen accepteren. Ook stond de staatssecretaris onder druk van het kabinet en de CDA-fractie om wel naar financiële compensatie voor de tegenvaller te zoeken. Daarmee dreigde opnieuw een conflict tussen de regeringsfracties over de sociale zekerheid. Zij waren vanmiddag nog niet in staat te reageren op de nieuwste maatregelen. Uit Wallage's brief blijkt dat de nieuwe wet voor weduwen en weduwnaars (Algemene Nabestaandenwet) definitief niet per 1 januari kan worden ingevoerd en dat de voorziene verlaging van de uitkeringen voor deze groep weer een jaar wordt uitgesteld. Tegenover deze financiële tegenvallers voor het kabinet staan ook meevallers met de uitgaven voor de WAO (340 miljoen minder) en de bijstand (35 miljoen minder).