Eis: stop hetze tegen bedrijf Kantelberg

DEN BOSCH, 14 DEC. De Vereniging van gedupeerde rijschoolhouders Kantelberg moet onmiddellijk ophouden met haar “hetze-campagne” tegen Kantelberg uit Best. Dit heeft de onderneming, die opleidingen voor rij-instructeurs verzorgt en franchise-contracten met hen afsluit, gisteren in kort geding voor de de rechtbank in Den Bosch geëist.

De vereniging, die 65 leden telt, beschuldigt Kantelberg er onder meer van wurgcontracten met franchise-nemers af te sluiten en heeft daarover een zwartboek uitgebracht. Kantelberg is de negatieve publiciteit beu en wil verdere uitlatingen verbieden met een dwangsom van 10.000 gulden per overtreding.

Voormalig rijschoolhouder F. Markese richtte begin augustus van dit jaar de Vereniging van gedupeerde rijschoolhouders Kantelberg op. Hij liet zich failliet verklaren, naar zijn zeggen omdat hij op grond van zijn contract met Kantelberg zo lage prijzen voor zijn rijlessen moest vragen dat hij niet in staat was aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. “Ik mocht voor de eerste tien lessen slechts 125 gulden vragen.”

Markese: “Ik heb de Algemene Bond Auto- en Motorrijschoolhouders Nederland mijn financiële situatie voorgelegd. De bond berekende dat als ik al mijn financiële verplichtingen was nagekomen, ik wekelijks niet meer dan 112 gulden netto overhield, terwijl er 3.000 gulden in de advertentie in het vooruitzicht was gesteld. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen moetje minimaal tien of elf uur per dag werken. Veel rij-instructeurs zitten oververmoeid achter het stuur, waardoor ze een gevaar zijn in het verkeer.”

Direct na het bankroet kreeg Markese bericht van Kantelberg dat hij contractbreuk zou hebben gepleegd. De onderneming vorderde 38.000 gulden van hem, anders zou een proces worden aangespannen. “Met drie kinderen thuis en de wetenschap dat ik de proceskosten nooit zou kunnen betalen, zijn we toen een schikking van 10.500 gulden overeengekomen.” Later ontdekte Markese dat meer rijschoolhouders door Kantelberg in een financiële wurggreep werden gehouden.

Door de negatieve publiciteit die de vereniging genereerde zou Kantelberg inmiddels “enkele tonnen schade” hebben geleden, zo betoogde mr. E. Mout-Bouwman, advocate van J. Kantelberg, gisteren voor de Bossche rechtbank. “De vereniging doet onjuiste mededelingen die gebaseerd zijn op persoonlijke animositeit. Markese behoort tot de categorie mislukte ondernemers. Het is een menselijk trekje om, als je eenmaal mislukt bent, een zondebok te zoeken.”

In het zwartboek dat de vereniging over Kantelberg samenstelde wordt de onderneming ook verweten ongediplomeerde instructeurs rijlessen te laten geven. Verder zou het opleidingsinstituut, de Kantelberg Kaderschool te Best, verklaringen hebben afgegeven voor stages die nooit zijn gelopen.

De Kantelberg Kaderschool en het niet-commerciële Innovam in Voorschoten zijn de enige twee instituten in Nederland die examens afnemen van rij-instructeurs. Per jaar doen circa vijfhonderd kandidaten examen bij de Kaderschool in Best.

Rechtbankpresident mr. J. Strijbels doet uitspraak op 6 januari 1994.