De Vries ziet niets in werken bij uitkering

DEN HAAG, 14 DEC. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) ziet weinig in de ideeën van de PvdA om het werken met een uitkering via banen in de collectieve sector te bevorderen. Dit liet hij gisteren blijken op een discussiebijeenkomst die zijn ministerie had georganiseerd over de Sociale Nota.

De Vries viel de Groningse hoogleraar S.H. Kuipers, lid van de SER en lid van de VVD, bij. Kuipers wees erop dat als de collectieve sector behoefte heeft aan zulke banen, het logischer is de ziekenhuizen, de scholen of de politie zelf uit te breiden. De Vries betwijfelde of wie nu met een uitkering een gedeeltelijke baan krijgt, straks wel voldoende gemotiveerd is om laagbetaalde banen met onaangename taken op de arbeidsmarkt te accepteren.

De vice-voorzitter van de PvdA, R. Vreeman, tevens toekomstig Tweede-Kamerlid, zette uiteen dat zijn partij de uitkeringen produktief wil maken door de ontvangers daarvan tegen marktlonen te laten werken. Wie op de markt 20 gulden per uur zou kunnen verdienen en een uitkering heeft van 1200 gulden, moet dan 60 uur per maand werken, redeneerde de PvdA'er. Het moet dan gaan om nuttig werk. “Dat is goed voor het zelfrespect van de werkloze. Het gaat niet om nepbanen. Een werkloze timmerman moet bij het onderhoud van scholen of sportkantines aan de slag kunnen.” De bedoeling van de PvdA is dat de werklozen voeling houden met de arbeidsmarkt en hun kansen op een baan zo vergroten.

De Vries wees erop dat veel werklozen nu aan het werk blijken te komen tegen het einde van de periode waarin hun WW-uitkering afloopt en zij dus op de veel lagere bijstand dreigen terug te vallen. Illustratief in dit verband is dat het aantal bijstandsuitkeringen inmiddels met 80.000 lager uitvalt dan de regering in 1989 bij het opstellen van het regeerakkoord raamde. “De gemotiveerdheid om te gaan werken, is een factor”, constateerde De Vries. Hetgeen hem tot de conclusie bracht dat ook de komende jaren het verschil tussen uitkeringen en laagste loonschalen groter moet worden.