China stevent af op handelstekort

PEKING, 14 DEC. China stevent voor het eerst in vier jaar af op een tekort op de handelsbalans. Oorzaak is de enorme behoefte aan importgoederen nu China zich in rap tempo economisch ontwikkelt. Het tekort zou dit jaar uitkomen op 9 miljard dollar. Vorig jaar vertoonde de Chinese handelsbalans nog een overschot van 4,4 miljard dollar. De eerste keer dat China met een tekort te kampen kreeg, was in 1989 (6,6 miljard dollar). In de eerste elf maanden van dit jaar steeg de import met 27,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.