Bundesbank boekt dit jaar recordwinst

BONN, 14 DEC. De Bundesbank behaalt over dit jaar een recordwinst van ruim 19 miljard mark. Van dat bedrag gaat 17 à 18 miljard naar minister Theo Waigel (financiën, CSU), die in zijn begroting slechts 7 miljard had geraamd als winstafdracht van de centrale bank.

Dat de veelgeplaagde Waigel zo'n meevaller mag verwachten werd gisteren bekend na een gesprek van CDU-Bondsdagspecialist Dietrich Austermann en de directie van de Bundesbank. Waigel is voor 1994 in extra grote budgettaire nood geraakt nu de Bondsdag hem begin deze maand heeft opgedragen om wegens de economische recessie (minder belastingopbrengsten, méér werkloosheidsuitkeringen) vijf miljard meer te bezuinigen om binnen zijn geraamde financieringstekort van maximaal 70 miljard te blijven.

Daarbij kwam dat de door de SPD gedomineerde Bondsraad vorige week nog eens een gat van goed 2,5 miljard schoot in een aanvullend bezuinigingsprogramma van 21 miljard voor 1994, dat Waigel al in september had ingediend en dat voor tweederde bestond uit kortingen op de sociale zekerheidsuitgaven. Uit de Duitse regeringscoalitie, die vierkant tegen belastingverhogingen is, klonken toen al direct sombere geluiden over de kans dat Waigel in het verkiezingsjaar 1994 werkelijk binnen zijn geraamde tekort van 70 miljard blijft.

Het winstrecord van de centrale bank stond tot nu toe op ruim 15 miljard en werd behaald in het economische topjaar 1991. In 1993 heeft de Bundesbank door de hoge dollarkoers veel minder op haar deviezenvoorraden hoeven af te schrijven dan in vroegere jaren. Overigens heeft zij haar winst gemaakt dankzij rente-inkomsten in haar kredietverkeer met handelsbanken. En dat ondanks het feit dat de rentedalingen van najaar '92 en 1993 dit deel van de winst (16 miljard, de helft uit het buitenland) zelfs nog met 3,5 miljard hadden gedrukt. Per saldo heeft de winst van de Duitse centrale bank nauwelijks geleden door haar steunaankopen ten gunste van andere valuta bij turbulenties die het Europees Monetair Systeem de afgelopen twaalf maanden beleefde.

    • J.M. Bik