Biograaf als een terriër

Biografie Bulletin 1993/3. 100 blz. ƒ15. Transvaalkade 19', 1092 JK Amsterdam

Psychologie en biografie: het viermaandelijkse Biografie Bulletin heeft weer een onderwerp gekozen om van te smullen. Hans Goedkoop zet in met een stuk over het sfinxachtige van de mens en over 'betrekkingswaan' bij biografen, het verschijnsel dat ze gaan voelen en denken als hun onderwerpen, tot op het absurde af. Jan Fontijn, werkend aan het langverhoopte tweede deel van zijn meeslepende Van Eeden-biografie, is zoals bekend niet bang voor psychologische duidingen. Ook hij maakte kennis met de sfinx in de mens, en zocht voor Tweespalt als een terriër naar de verborgen drijfveren van de psychiater-schrijver Van Eeden, daarbij expliciet feiten, vermoedens, gissingen en twijfels vermeldend. Fontijn, die Van Eeden ziet als een man van sterke tegenstellingen, noemt zichzelf 'ambivalent' in zijn houding ten opzichte van de Freudiaanse psychoanalyse. Hij geeft zo weinig prijs van het tweede deel van zijn biografie dat je van het trappelen van ongeduld bijna overgaat op stampen.

Verder: de drievoudig biografen P. J. Buijnsters en Jan Meyers, Van Deyssels biografie van zijn vader en korte bijdragen over Antoon Coolen, Vestdijk, Albert Vogel, Janis Joplin, en over ironie in de biografie.

    • Margot Engelen