AUTOTHROTTLE

In 'Reporter' vestigde de KRO aandacht op de autothrottle als mogelijke oorzaak van de Faro-ramp. Tot twee keer toe (27 en 30 november) geeft NRC Handelsblad een korte maar onjuiste beschrijving van dit hulpmiddel. Als de autothrottle gewerkt had zoals door werd beschreven, dan was het hoogstwaarschijnlijk niet bij één vliegramp gebleven.

Een vliegtuig ontleent draagkracht aan zijn horizontale snelheid ten opzichte van de omringende lucht. Als deze horizontale snelheid onder een bepaald minimum komt dan zal het vliegtuig overtrekken en neerstorten.

In het artikelen staat dat windstoten van achteren leiden tot het wegnemen van vermogen door de autothrottle. Het omgekeerde is echter het geval. De autothrottle zal juist gas bijgeven om de snelheid ten opzichte van de omringende lucht boven de gevreesde overtreksnelheid te houden. Bij plotselinge tegenwind zal de autothrottle gas terugnemen.

De logica hierachter zal automobilisten onder ons wellicht ontgaan omdat zij gewend zijn bij tegenwind juist gas bij te geven.

    • Th.J.B. Rubbens