Water Theems omringt mogelijk weer de Tower

LONDEN, 13 DEC. De viering van het millennium, iets meer dan zes jaar in het verschiet, brengt in Londen mogelijk het schouwspel terug van een Tower, aan alle kanten omringd door water. De Historic Royal Palace Agency bestudeert de mogelijkheid om de slotgracht rond de Middeleeuwse fortificatie, nu bedekt met gras, weer vol te laten lopen met water uit de Theems. Het Brits Toeristenbureau kan haast niet wachten: de gedachte dat één van Londens belangrijkste attracties daar aan alle kanten weerspiegeld in een waterommegang vol zoutbestendige waterlelies zal prijken, is onweerstaanbaar.

Generaties de koning onwelgevallige edellieden, maar ook koningen zelf hebben gezucht binnen de muren van de Tower. Die waren dik genoeg om er koningskinderen in weg te metselen, zonder dat hun geschrei gehoord kon worden. Roger Casement, de Ierse nationalistische leider, werd hier nog in 1916 opgehangen voor landverraad en in 1941 leerde Rudolf Hess, Hitlers afgezant naar Churchill, zich hier voorbereiden op een levenslang verblijf in Spandau in Berlijn. Tegenwoordig is het het geroezemoes van de stroom van griezelende toeristen, gefascineerd door de kroonjuwelen, het wapenmuseum en de Beefeaters met hun raven, dat dagelijks bezit van de veste neemt.

Met de bouw van de Tower werd begonnen door Willem I, maar tot in de negentiende eeuw is er aan het complex bijgebouwd. De eerste verdedigingsgracht werd gegraven aan de noord- en westzijde van het complex, tegen het einde van de twaalfde eeuw. Maar de aanleg van de golvende buitenmuur met de wachttoren en het uitgraven van de huidige slotgracht was het werk van Edward I, de grote kasteelbouwer. In 1281 was het werk voltooid en de koning moest er vierduizend pond voor neertellen.

Londenaars gebruikten de slotgracht zoals Amsterdammers de grachten gebruiken: om er alles in te gooien wat zij kwijt wilden. Edward III zag zich, uit angst voor de pers, genoodzaakt de doodstraf in te voeren voor iedereen die het grachtenwater gebruikte om zich in te wassen. Honderdvijftig jaar geleden besloot de regering-Peel de slotgracht te laten leeglopen omdat zij die als een voortdurende bedreiging van de volksgezondheid beschouwde.