Uitkeringsfraude vermoed in Nederland en op de Antillen

ROTTERDAM, 13 DEC. Ten minste zesduizend Antillianen hebben zowel in Nederland als op Curaçao een bijstandsuitkering. Dit zegt het hoofd fraude-onderzoek van de Dienst Sociale Zaken van het eiland, Glen Albertina, in het dagblad Amigoe.

Dat betekent dat de helft van de twaalfduizend bijstandstrekkers die Curaçao telt zou frauderen. Albertina, die vorige week een bezoek bracht aan Nederland, baseert zich op een vermoeden dat werd bevestigd toen hij een kleine steekproef trok van Antillianen bij een Nederlandse sociale dienst.

Van de tien bijstandstrekkers bleken er negen ook een uitkering op Curaçao te hebben, aldus Albertina in het krante-artikel. Het ministerie van sociale zaken kon de bevindingen van de Antilliaanse fraude-onderzoeker vanmorgen niet bevestigen. “Eerst willen we weten wat de onderbouwing is voor zijn bewering”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Wanneer iemand in Nederland een bijstandsuitkering aanvraagt, gaat de sociale dienst na of de desbetreffende persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister van die gemeente. Gegevens van Antilliaanse cliënten worden niet gecheckt op de Antillen, aldus woordvoerders van enkele grote sociale diensten. Het is niet gebruikelijk om gegevens door te sturen naar het land van herkomst, zegt een woordvoerder van de Utrechtse dienst.

Binnen Nederland vergelijken sociale diensten in toenemende mate hun bestanden met die van andere instellingen, zoals de belastingsdienst, de informatiseringsbank en de bedrijfsverenigingen. Zo'n bestandvergelijking is met de Antilliaanse sociale diensten nooit uitgevoerd, meldt een woordvoerder van de Rotterdamse dienst.

“Als het zo is wat Albertina zegt, is dat een signaal dat we bestanden moeten koppelen”, aldus P. Lemmen, directeur van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten. Maar ook hij beschikt nog niet over hardere gegevens dan kranteknipsels. Vooralsnog wil hij echter afwachten of de bewering van Albertina klopt.