Serviërs belemmeren voedselhulp

SARAJEVO, 13 DEC. Bosnische Serviërs blijven de humanitaire hulpverlening in Bosnië blokkeren.

Dit weekeinde keerden twee hulpkonvooien van de VN-hulporganisatie UNHCR, bestemd voor de moslim-enclave Gorazde in het oosten van Bosnië, onverrichterzake naar Belgrado terug na dagenlang door de Bosnische Serviërs te zijn tegengehouden. De Serviërs hielden eveneens een konvooi met hulpgoederen voor Srebrenica tegen, een van de andere moslim-enclaves in het oosten van Bosnië. Het konvooi werd uiteindelijk doorgelaten, maar werd vervolgens beschoten en staakte de tocht. Pas een nieuwe poging, ondernomen na een scherp protest bij de Bosnisch-Servische autoriteiten en ondersteund door militairen van de VN en laag overkomende Amerikaanse vliegtuigen, slaagde.

Meer dan drie weken geleden beloofden de strijdende partijen in Bosnië de humanitaire hulpverlening geen belemmeringen in de weg te leggen. Van dat akkoord is in elk geval wat de Bosnische Serviërs betreft weinig terechtgekomen. Vrijdag besloten de VN-troepen in Bosnië zelfs de bevoorrading van ziekenhuizen van de Bosnische Serviërs te staken wegens de sabotage van de hulpverlening. De UNHCR voorziet echter de Serviërs nog steeds van brandstof om de indruk te vermijden dat de hulpverlening als wapen wordt gebruikt.

De internationale bemiddelaars Owen en Stoltenberg hebben de volgende plenaire zitting in het Bosnië-overleg vastgesteld op 22 december. Het is de bedoeling dat de ministers van buitenlandse zaken van de EU en leiders van de drie strijdende Bosnische partijen, Kroatië, Servië en de Joegoslavische federatie in Brussel bijeenkomen.

De Bosnische Serviërs en de moslims hebben het afgelopen weekeinde fel gevochten om een strategisch belangrijk stukje land in het oosten van Bosnië, rondom het dorp Teocak. Volgens radio-Sarajevo kwamen zaterdag ongeveer tweeduizend door de Serviërs afgeschoten granaten op Teocak neer. Teocak ligt halverwege het door de Serviërs beheerste Zvornik en het door de moslims beheerste Tuzla. Als de Serviërs het gebied in handen krijgen ligt de weg naar Tuzla voor hen open. (Reuter, AP)