R. ABRAHAMSEN; Luchtvaart-financier

Voor ABN Amro-bankier drs. R.J.N. Ambrahamsen, die per 10 januari 1994 zal toetreden tot de directie van luchtvaartmaatschappij KLM, is de wereldluchtvaart bekend terrein. De 55-jarige directeur-generaal Global clients en asset management trust van de bank hield zich de afgelopen jaren intensief bezig met diverse vormen van financiering in de wereldluchtvaart. Een jaar geleden was hij nauw betrokken bij de lening die ABN Amro Northwest Airlines verschafte. De Amerikaanse partner van de KLM, die een belang heeft van twintig procent in Northwest, kon dank zij een lening van twintig miljoen dollar van ABN Amro en vijftig miljoen dollar van de KLM faillissement voorkomen.

Abrahamsen zal in de KLM-directie de post financiën bekleden. Speciaal voor hem wordt de directie van de luchtvaartmaatschappij uitgebreid van drie naar vier man. Tot dit voorjaar voerde P. Alberda van Ekenstein als Hoofd Financiën en Deelnemingen de verantwoordelijkheid over de financiële aspecten van KLM's bedrijfsvoering. Alberda van Ekenstein vertrok eind maart naar het telecombedrijf Satcom. De KLM meent, zo meldt zij in haar persbericht, dat de “toenemende complexiteit van de financiering in de ingrijpend veranderende luchtvaart” een aparte plek voor een financiële man in de directie nu noodzakelijk maakt.

Abrahamsen vertrok na voltooing van zijn studie economie aan de Rotterdamse Erasmus universiteit in 1962 naar Zuid-Afrika. Daar werkte hij tot 1986 voor de Netherlands Bank of South Africa. In 1987 keerde hij terug in Nederland en trad in dienst bij de Nederlandse Investeringsbank (NIB) en de Maatschappij voor Industriële projecten (MIP). In 1989 volgde zijn overstap naar de ABN waar hij als 'chief general manager' voor het directoraat Corporate Finance werkte. Na de fusie van ABN en Amro kreeg hij zijn huidige functie als directeur-generaal. Zijn toetreding tot de KLM-directie heeft in goed overleg met KLM's huisbankier ABN Amro plaatsgevonden.

Luchtvaartanalisten hebben enthousiast gereageerd op de benoeming van Abrahamsen. “Er lopen weinig financiële topjongens rond als hij. Zijn voorganger Alberda was een absoluut financieel genie. Als Abrahamsen zijn niveau haalt, mag de KLM tevreden zijn.”

    • Max Christern