Nieuwe nationale actie voor Bosnië

DEN HAAG, 13 DEC. De samenwerkende hulporganisaties en enkele vredesorganisaties houden gezamenlijk een nationale actie voor de slachtoffers van de oorlog in het voormalige Joegoslavië. De actie met de naam 'Bescherming en dekens voor Bosnië' begint zaterdag.

Dit hebben de organisaties dit weekeinde besloten. Aanvankelijk zouden ze twee afzonderlijke acties tegelijk organiseren. De vredesorganisaties Pax Christi, IKV en het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV) hadden al eerder besloten een actie te beginnen. Op 18 december kunnen mensen in 216 gemeentehuizen een solidariteitsverklaring ondertekenen en geld storten voor Bosnië. Het aantal deelnemende gemeenten loopt nog op. Vrijdag besloten negen hulporganisaties eveneens een actie te houden. Om te voorkomen dat ze met elkaar zouden concurreren besloten beide groepen zaterdag na overleg één gironummer te gebruiken. Dit nummer is 107 in Utrecht met vermelding van 'Bescherming en dekens voor Bosnië'.

De naam is symbolisch, aldus coördinator L. Valstar. “De bevolking in Bosnë moet deze winter bescherming krijgen en de dekens zijn daar letterlijk en figuurlijk het symbool voor.” De verdere plannen voor de actie worden woensdag bekendgemaakt. Valstar: “We zijn de mogelijkheden voor een speciale televisie-uitzending aan het bekijken.”

Hoewel minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) vorige week een oproep deed om kleding, schoeisel en dekens in te zamelen onderstreept een woordvoerder van de stichting Mensen in Nood, een van de hulporganisaties, dat alleen geld wordt ingezameld. “Het is veel efficiënter om geld te geven, want dan kunnen we zelf zo goedkoop mogelijk spullen aanschaffen. Met geld kunnen we ook beter in de behoefte in Bosnië voorzien.” De stichting heeft onlangs zestigduizend dekens voor Bosnië aangeschaft met een waarde van ruim een half miljoen gulden.

Vorige week begon het Fotografenplatform met een eigen actie rond Joegoslavië. Deze bestond uit de publikatie van foto's van het geweld in kranten en tijdschriften, met daarbij een informatienummer.